Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Quines de les afirmacions següents sobre XPath són certes?

NúmPreguntaVF
1

XPath és un llenguatge XML per fer consultes.

2

Per mitjà de les expressions XPath es poden extreure parts de documents XML.

3

XPath es fa servir per fer transformacions XSLT.

4

Es poden fer avaluacions d’XPath en documents que no són XML, com per exemple HTML.

Exercici 2

Si partim del document XML següent:

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <llista>
 3. <persona>
 4. <nom>Pere</nom>
 5. <cognom>Garcia</cognom>
 6. </persona>
 7. <persona>
 8. <cognom>Torres</cognom>
 9. </persona>
 10. </llista>

Quina seria el resultat d’avaluar les expressions següents?

NúmPregunta
1

//cognom/text()

2

//nom/../cognom

3

/persona/text()

4

/cognom/text()

5

//persona[nom=“Pere”]../cognom

6

//persona[2]/cognom

7

//persona/cognom[2]

Exercici 3

Si partim del document XML següent:

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <llista>
 3. <persona>
 4. <nom>Pere</nom>
 5. <cognom>Garcia</cognom>
 6. </persona>
 7. <persona>
 8. <cognom>Torres</cognom>
 9. </persona>
 10. </llista>

Quin serà el resultat d’avaluar les expressions següents?

NúmPregunta
1

count(//cognom)

2

count(//persona/*/text())

3

sum(//persona/nom)

4

contains(//persona/nom, Pere)

5

starts-with(“A”,//cognom)

6

count(//*[string-length(name())=3])

Exercici 4

Quines de les afirmacions següents sobre XSL són correctes?

NúmPregunta
1

Està formada per tres llenguatges (XSLT, XSL-FO, XPath).

2

XSLT només pot treballar sobre documents ben formats.

3

XSL-FO serveix per transformar documents HTML en XML.

4

XPath permet reordenar els documents XML.

5

XSLT és CSS però amb format XML.

Exercici 5

Si partim del document XML següent:

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <llista>
 3. <persona>
 4. <nom>Pere</nom>
 5. <cognom>Garcia</cognom>
 6. </persona>
 7. <persona>
 8. <cognom>Torres</cognom>
 9. </persona>
 10. </llista>

Si li apliquem la plantilla XSLT següent:

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 3. version="1.0">
 4. <xsl:template match="nom">A</xsl:template>
 5. <xsl:template match="persona">B</xsl:template>
 6. <xsl:template match="cognom">C</xsl:template>
 7. </xsl:stylesheet>

El resultat serà:

NúmPregunta
1

BACBC

2

BB

3

ACC

4

ABC

Exercici 6

Si partim del document XML següent:

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <llista>
 3. <persona>
 4. <nom>Pere</nom>
 5. <cognom>Garcia</cognom>
 6. </persona>
 7. <persona>
 8. <cognom>Torres</cognom>
 9. </persona>
 10. </llista>

Si apliquem aquesta plantilla al document:

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 3. version="1.0">
 4. <xsl:template match="nom">A</xsl:template>
 5. <xsl:template match="persona">
 6. <xsl:apply-templates select="nom"/>
 7. </xsl:template>
 8. <xsl:template match="cognom">C</xsl:template>
 9. </xsl:stylesheet>

El resultat serà:

NúmPregunta
1

A

2

ACA

3

AC

4

Error

Exercici 7

Si partim del document XML següent:

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <llista>
 3. <persona>
 4. <nom>Pere</nom>
 5. <cognom>Garcia</cognom>
 6. </persona>
 7. <persona>
 8. <cognom>Torres</cognom>
 9. </persona>
 10. </llista>

Si apliquem aquesta plantilla al document:

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 3. version="1.0">
 4.  
 5. <xsl:template match="persona">
 6. <xsl:apply-templates select="nom"/>
 7. </xsl:template>
 8. <xsl:template match="nom"><nom>A</xsl:template>
 9. <xsl:template match="cognom">C</nom></xsl:template>
 10. </xsl:stylesheet>

El resultat serà:

NúmPregunta
1

<nom>AC</nom>

2

<nom>A C</nom>

3

<nom>AC</nom><nom>AC</nom>

4

Error

Anar a la pàgina anterior:
Activitats