Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Pel que fa a la sindicació de continguts:

NúmPreguntaVF
1

Un dels objectius de la sindicació és poder reutilitzar material que es pot obtenir en pàgines d’Internet.

2

Un dels objectius de la sindicació és permetre afegir vídeos al contingut web.

3

El format de sindicació Atom és el més habitual a Internet.

4

La sindicació es fa servir sobretot per descobrir ràpidament els canvis en webs.

Exercici 2

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Amb el protocol es pot fer servir qualsevol vocabulari XML, com SVG, simplement afegint-hi l’espai de noms.

2

va sorgir abans que .

3

L’element <channel> pertany a .

4

no és un estàndard del W3C.

Exercici 3

Quines de les afirmacions següents sobre el protocol de sindicació RSS són correctes?

NúmPregunta
1

RSS significa really simple system.

2

El nom del canal s’especifica en l’etiqueta <title>.

3

Malgrat que els documents RSS són XML, no es poden validar.

4

Les versions 1.0 i 2.0 de RSS són incompatibles entre si.

Exercici 4

Quines de les afirmacions següents sobre el protocol de sindicació Atom són correctes?

NúmPregunta
1

Sempre s’ha d’especificar l’espai de noms.

2

El nom del canal s’especifica en l’etiqueta <title>.

3

No està basat en XML.

4

Atom també incorpora un protocol de publicació.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Conversió i adaptació de documents XML