Referències

Bibliografia

Evjen, B. i altres (2007). Professional XML. Hoboken: Wrox

Henick, B. (2010). HTML and CSS: The good parts. Sebastopol: O’Reilly

Llibre molt pràctic pensat per aprendre a crear documents HTML i plantilles CSS i a integrar-les de manera que es puguin controlar tots els aspectes del disseny d’una pàgina web.

Freeman E.; Freeman, E. (2006). Head first HTML with CSS & XHTML. Sebastopol: O’Reilly

Introducció a CSS i HTML feta d’una manera desenfadada que defuig el sistema tradicional dels manuals per descriure les possibilitats de CSS i HTML amb uns exemples als quals va afegint característiques.

Adreces d'interès

http://www.w3schools.com/css/

Guia de CSS del W3C.

http://www.w3.org/Style/CSS/

Pàgina principal de CSS del W3C. S’hi poden trobar les especificacions, notícies i guies d’ús.

http://www.w3schools.com/html/default.asp

Guia d’HTML del W3C.

http://www.w3schools.com/html5/default.asp

Guia del W3C d’HTML5.

http://validator.w3.org/

Pàgina que serveix per validar documents HTML.

http://www.xmlfiles.com/dtd/

Guia amb exemples sobre el llenguatge de definició DTD.

http://www.zvon.org/xxl/DTDTutorial/General_spa/book.html

Guia sobre DTD en llengua castellana.

http://www.w3schools.com/schema/default.asp

Guia d’XSD del W3C.

http://www.w3.org/XML/Schema

Pàgina principal del W3C, on es pot trobar l’especificació d’XSD i una llista de programari que permet treballar amb XSD.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge