Resultats d'aprenentatge

En acabar aquesta unitat, l’alumne:

 1. Utilitza llenguatges de marques per a la transmissió d’informació per mitjà del Web analitzant l’estructura dels documents i identificant-ne els elements
  • Identifica i classifica els llenguatges de marques relacionats amb el Web i les seves versions diferents.
  • Analitza l’estructura d’un document HTML i identifica les seccions que el componen.
  • Reconeix la funcionalitat de les principals etiquetes i atributs del llenguatge HTML.
  • Estableix les semblances i diferències entre els llenguatges HTML i XHTML.
  • Reconeix la utilitat d’XHTML en els sistemes de gestió d’informació.
  • Utilitza eines en la creació del web.
  • Identifica els avantatges que aporta la utilització de fulls d’estil.
  • Aplica fulls d’estil.
 2. Estableix mecanismes de validació per a documents XML utilitzant mètodes per definir-ne la sintaxi i estructura.
  • Estableix la necessitat de descriure la informació transmesa en els documents XML i les seves regles.
  • Identifica les tecnologies relacionades amb la definició de documents XML.
  • Analitza l’estructura i sintaxi específica utilitzada en la descripció.
  • Crea descripcions de documents XML.
  • Utilitza descripcions en l’elaboració i validació de documents XML.
  • Associa les descripcions de documents XML amb els documents XML.
  • Utilitza eines específiques de validació.
  • Documenta les descripcions de documents XML.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències