Introducció

Els llenguatges basats en XML estan pensats per ser usats per màquines però sense oblidar que també se n’ha de facilitar la lectura per als humans. En aquesta unitat es veuran tecnologies destinades a facilitar la visualització de les dades en fitxers basats en XML i a facilitar-ne l’ús per part dels programes.

Els documents XML no estan pensats per ser visualitzats pels humans però algunes tecnologies en faciliten la visualització. L’apartat “Utilització dels llenguatges de marques en entorns web” consistirà a mostrar sistemes per a la representació de documents en formats més “amigables” per als humans, com són CSS i XHTML.

En l’apartat “Definició d’esquemes i vocabularis en XML” veureu que a pesar de la llibertat que donen els llenguatges de marques a l’hora de crear elements perquè puguin ser usats per programes caldrà restringir-los d’alguna manera. Veureu els dos vocabularis més importants destinats a restringir quines són les etiquetes que s’hi poden fer servir: DTD i XML Schemas.

Anar a la pàgina següent:
Resum