Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu quines opcions són vertaderes i quines falses.

En CSS:

NúmPreguntaVF
1

Es pot associar un document CSS a un document XML amb l’element <link>.

2

Per defecte les etiquetes XML en CSS tenen la propietat display:inline.

3

Si no es va amb compte, les caixes que tinguin posicionament absolut poden quedar superposades les unes a les altres.

4

La propietat background-image per defecte centra la imatge en la caixa.

Exercici 2

Si tenim un document XML com aquest:

 1. <?xml version="1.0" ?>
 2. <persona><nom>Manel</nom></persona>

i hi apliquem el CSS següent:

 1. persona {
 2. background-color: yellow;
 3. }
 4.  
 5. nom {
 6. border-width: 5px;
 7. border-style:solid;
 8. border-color: #00ff00;
 9. background-color: rgb(255,0,0);
 10. }

Si partim d’una representació de caixa com aquesta:

Figura Representació d’una caixa en CSS

Completeu les afirmacions amb la paraula que considereu més adient.

NúmPregunta
1

La zona etiquetada com a (A) és de color .

2

La línia és de color .

3

La zona exterior (B) és de color .

4

El text és de color .

Exercici 3

En definir una pàgina web en XHTML…

NúmPregunta
1

s’ha de definir l’espai de noms en <html>.

2

es pot definir l’element <!DOCTYPE> o no.

3

no es pot fer servir l’etiqueta <img>.

4

s’ha de comprovar amb diferents navegadors.

Exercici 4

Relacioneu les etiquetes següents amb HTML o XHTML:

NúmPregunta
1

<img src=“prova.jpg”/> és una etiqueta de .

2

<BODY> només es pot fer servir en .

3

<?xml-stylesheet ?> es fa servir en .

4

<br> serveix per fer salts de línia en .

Exercici 5

Donat el document XHTML següent:

 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
 2. "http://www.w3c.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
 3. <head>
 4. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="ex.css"/>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>
 8. <img src="imatge.png" /><br class="linia">
 9. </body>
 10. </html>

Quins errors hi heu detectat?

NúmPregunta
1

Li falta l’etiqueta <title>.

2

L’etiqueta DOCTYPE està malament.

3

L’etiqueta <br> s’ha de tancar.

4

No es poden enllaçar documents CSS amb <link> s’ha de fer amb <?xml-stylesheet ?>.

5

Falta la declaració xml <?xml version=“1.0” ?>.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats