Referències

Bibliografia

Evjen, B. i altres (2007) Professional XML. Hoboken: Wrox

Repassa d’una manera entenedora què és XML i els llenguatges que es fan servir amb XML (DTD, XSD, XSLT, etc..). Dóna exemples de cada llenguatge i n’explica algunes de les opcions. No és un repàs exhaustiu però en permet obtenir una visió global.

Adreces d'interès

http://www.w3.org/TR/REC-xml/

Especificació de la recomanació d’XML.

http://www.w3.org/2000/svg

Especificació del llenguatge SVG, un llenguatge XML per a representació de gràfics vectorials en 2D.

http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt

RFC que defineix els codis ISO de regions i d’idiomes.

http://tools.ietf.org/html/bcp47

RFC definit per l’IETF que defineix les regions i els idiomes.

http://www.iana.org/assignments/character-sets

Codis de caràcters definits per l’IANA.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge