Resultats d'aprenentatge

En acabar aquesta unitat l’alumne:

 1. Reconeix les característiques de llenguatges de marques analitzant i interpretant fragments de codi.
  • Identifica les característiques generals dels llenguatges de marques.
  • Reconeix els avantatges que proporcionen en el tractament de la informació.
  • Classifica els llenguatges de marques i identifica els més rellevants.
  • Diferencia els àmbits d’aplicació dels llenguatges de marques.
  • Reconeix la necessitat i els àmbits específics d’aplicació d’un llenguatge de marques de propòsit general.
  • Analitza les característiques pròpies del llenguatge XML.
  • Identifica l’estructura d’un document XML i les seves regles sintàctiques.
  • Contrasta la necessitat de crear documents XML ben formats i la influència pel que fa al processament.
  • Identifica els avantatges que aporten els espais de noms.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències