Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

De les afirmacions següents definiu quines són correctes i quines no:

NúmPreguntaVF
1

Tots els documents XML han de començar amb la declaració XML.

2

Els valors dels atributs han d’anar entre cometes.

3

Els noms dels atributs poden començar per un dígit.

4

En XML no sempre s’han de tancar les etiquetes.

5

Es pot comprovar si un fitxer XML és correcte amb un navegador web.

Exercici 2

Quines de les etiquetes que us presentem a continuació són correctes?

NúmPregunta
1

<hola>

2

<2nCurs>

3

<nom persona>

4

< Element>

5

<CodiXML>

6

<nom-persona>

7

<_persona>

Exercici 3

Digueu si són correctes o no les definicions dels elements següents:

NúmPreguntaVF
1

<Nom>Manel</nom>

2

<dia-mes>23 de maig</dia-mes>

3

<persona><nom>Pere</persona>

4

<senyor><alcalde/><nom>Pere</nom></senyor>

5

<empresa>Joan & Co</empresa>

Exercici 4

En els documents XML les dades es posen com a atributs i no com a elements quan…

NúmPregunta
1

així ho vulgui el que crea el document XML.

2

les dades siguin molt importants.

3

les dades facin referència a l’etiqueta.

4

Mai.

Exercici 5

Les seccions CDATA…

NúmPregunta
1

es fan servir en els documents XML per introduir codi HTML en els documents XML.

2

es fan servir en combinació amb les entitats per evitar problemes de caràcters.

3

permeten incloure en XML parts de llenguatges de marques mal formats.

4

no es poden fer servir en XML.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general