Resum

El manteniment i cura de la roba de la persona en situació de dependència, forma part de les tasques de suport al domicili que realitza el tècnic. No es tracta només d’una qüestió d’higiene, sinó que la selecció de la roba és important per evitar una imatge de deixadesa i abandonament de la persona.

Les tasques de cura de roba que cal incloure-hi són:

  • fer la bugada,
  • l’assecament,
  • planxat,
  • repassar el cosit dels botons i
  • reparar algun petit descosit.

A més, caldrà organitzar i ordenar la roba als armaris, o bé, ajudar l’usuari a dur a terme aquestes tasques, per optimitzar l’espai i facilitar que la roba que es necessita en cada moment es trobi de manera ràpida i senzilla.

En el moment de canvi de temporada s’ha d’aprofitar per netejar i ordenar tota la roba seguint alguns criteris que facilitaran, a l’usuari o al tècnic, acomplir aquesta tasca.

Per acabar, la reparació dels petits desperfectes de la roba permetrà allargar la seva vida i reduir els residus. Les tasques més habituals són:

  • repassar o cosir botons,
  • cosir gafets o clecs i
  • repassar petits descosits a les costures.

Per fer aquestes tasques es requereix un equip de costura mínim compost de fils, agulles, tisores, cinta mètrica i didal.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge