Referències

Bibliografia bàsica

Sorribas, M. i Villuendas, E. (2019). Suport domiciliari. Barcelona: Altamar.

En aquest llibre hi trobareu desenvolupats en unitats formatives els continguts del mòdul de suport domiciliari.

Diversos autors. (2014). CERT - UFO126: Mantenimiento, limpieza y organizacion del domicilio de personas dependientes. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España S.L.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre l’atenció al domicili de les persones en situació de dependència.

Bibliografia complementària

Mas, M. (2016). Procesos de lavado, planchado y arreglo de ropa en alojamientos. Madrid: Paraninfo.

En aquest llibre, l’autora explica com es caracteritzen, es posen a punt i s’utilitzen els equips, màquines i útils necessaris per al rentatge, planxat i reparació de roba.

Rognoni, P. (2012). Mantener la casa a coste cero. El cuidado de la ropa; cómo limpiar todo tipo de prendas, repararlas y eliminar las manchas. Barcelona: De Vecchi Ediciones.

En aquest llibre, l’autora explica com tenir cura de tota mena de roba de forma econòmica.

Mondragon, J. (2002). Manual de ayuda a domicilio: formación teórico-practica. Madrid: Siglo XXI.

Monografia dirigida als professionals docents que formen auxiliars d’ajuda a domicili i a aquelles persones que directament o indirectament presten la seva ajuda o col·laboració als usuaris del SAD.

Adreces d'interès

Manteniment i neteja de la roba en l'atenció domiciliària.

Aquest blog va adreçat a tots els professionals que treballen en l’atenció domiciliària i proporciona informació sobre el manteniment i la neteja de la roba.

Neteja ecològica.

Aquesta adreça proporciona informació sobre neteja i cura de la roba de forma sostenible.

Portal de consum.

Aquesta adreça ofereix continguts pràctics i consells de consum sobre diferents aspectes relacionats amb la llar.

Referències bibliogràfiques

Sorribas, M. i Villuendas, E. (2019). Suport domiciliari. Barcelona: Altamar.

Sorribas, M. (et al.). (2014). Atenció a les unitats de convivència. Barcelona: Editorial Altamar.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Manteniment i ordre de la roba