Activitats

El procés de la bugada

L’objectiu d’aquesta activitat és practicar la sistematització de la realització de la bugada.

En un pis tutelat, teniu l’encàrrec d’organitzar les bugades de la setmana. Cal que seleccioneu les informacions bàsiques per dur a terme el procés de la bugada.

Entre les informacions que cal prioritzar s’hi poden trobar les següents:

  • Comprovar la informació de l’etiqueta.
  • Separar per teixits i colors.
  • Classificar segons el grau de brutícia.
  • Seleccionar el programa adient (temperatura i durada).

Roba, higiene i aspecte personal

L’objectiu d’aquesta activitat és destacar la importància de la cura personal.

Els usuaris de la llar on treballeu presenten poca cura en el seu aspecte personal, especialment de la roba. Entre diferents activitats, voleu conscienciar-los sobre la importància de la cura en aquest sentit.

Exposeu, breument, els principals arguments que oferiríeu.

Arguments:

  • No tenir cura de la roba pot implicar la proliferació de malalties.
  • La higiene personal i de la roba afavoreixen les relacions socials.
  • Saber seleccionar la roba en funció de l’època de l’any ens protegeix del fred i/o la calor.

Productes per rentar la roba

L’objectiu d’aquesta activitat és establir criteris per escollir productes de rentat de la roba.

Exposeu els principals criteris que regeixen l’elecció dels productes per fer la bugada.

Cal que els productes escollits:

  • Tinguin cura dels teixits.
  • Siguin adients per a la cura de la pell dels usuaris.
  • Tinguin un impacte mediambiental al més petit possible.

Anar a la pàgina anterior:
Rentat, assecat i planxat
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació