Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Es recomana fer el canvi de llençols un cop per setmana.

2

Es recomana fer el canvi de llençols dos cops per setmana.

3

Es recomana fer el canvi de llençols un cop al mes.

4

Es recomana fer el canvi de llençols dos cops al mes.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

El pijama s’ha de canviar diàriament.

2

Les tovalloles s’han de canviar diàriament.

3

La roba interior s’ha de canviar diàriament.

4

La roba de llit s’ha de canviar diàriament.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

La selecció de la roba de l’usuari tindrà en compte…

NúmPregunta
1

Les seves preferències.

2

L’època de l’any.

3

L’activitat que hagi de fer.

4

Totes són correctes.

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Tot i que es recomana l’assecat al , també és útil fer servir , que comporta alguns : és més , no requereix disposar d’un espai exterior i alguns tipus de roba queden molt bé, com per exemple les .

2

També presenta alguns , com que l’espai reservat al ha de ser més gran, fa malbé la roba i cal treure la roba de l’assecadora només acabat el cicle, ja que pot més del compte.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La roba interior s’ha de col·locar en calaixos grans i sense doblegar perquè sigui més fàcil veure-la.

2

En l’organització de la roba, un sistema és ordenar-la per colors.

3

És recomanable que les sabates estiguin al mateix espai que la roba.

4

El/la tècnic ha d’organitzar l’armari seguint el millor criteri propi.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

En el canvi d’armari, la roba…

NúmPregunta
1

s’ha de guardar neta.

2

ha d’estar perfectament planxada.

3

no és necessari que estigui plegada.

4

pot estar una mica humida.

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El reciclat de la roba l’emissió de gasos a l’atmosfera, disminueix el vessament industrial de a l’aigua, evita el cultiu de tèxtil i redueix l’ús de .

2

Per tot això, cal reflexionar abans de una peça de roba per si pot tenir una vida.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

Aquest objecte serveix per…

NúmPregunta
1

cosir.

2

agafar la roba després de cosir.

3

marcar distàncies.

4

agafar la roba abans de cosir.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

El didal serveix per protegir el dit que empeny l’agulla.

2

Les tisores de cosir han de ser de punta rodona.

3

Les agulles de cap són per cosir.

4

La cinta mètrica serveix per calcular la mida del fil de cosir.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Per cossir un botó s’ha de donar la puntada pel lloc on estarà, des de la part del davant.

2

Per cossir un clec es comença per les dues parts de la peça enganxades i col·locades a sobre de la roba.

3

Per cosir un gafet s’ha de començar per la part anomenada femella en la part de la roba sobre la qual es tanca.

4

Per reparar un descosit s’ha de passar el fil per les dues peces a través de puntades petites.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Rentat, assecat i planxat