Resum

Un dels espais on sovint haurà de treballar el tècnic d’atenció a la dependència és la cuina, ja que quan presta atenció al domicili de la persona usuària s’haurà de fer càrrec de la preparació dels aliments, tenint en compte la seguretat i la higiene en la seva manipulació. A la cuina hi ha diferents elements que es poden classificar en fixos, els quals no es poden canviar d’ubicació (com els armaris, per exemple) i els no fixos, que sí que es poden moure, com ara la rentadora. A més d’aquests elements, disposen de diferents estris de cuina:

 • Per manipular i cuinar els aliments: com ara cullerots, embuts, tisores, etc.
 • Per parar taula: plats, gots, ganivets, etc.
 • Per cuinar els aliments: cassoles, olles, paelles, etc.

A banda, es disposa també de petits electrodomèstics que faciliten la preparació d’aliments, com ara el microones, o de begudes, com les cafeteres elèctriques.

En tots els casos cal tenir presents diferents mesures per garantir la seguretat en la manipulació dels estris i evitar accidents relacionats amb l’electricitat, talls, caigudes, etc., així com la higiene per evitar qualsevol tipus de contaminació alimentària.

La contaminació alimentària o perill alimentari es defineix com a qualsevol substància aliena a l’aliment que pot ser perjudicial per a la salut del consumidor o, fins i tot, arribar a provocar-li la mort. Els contaminants es poden classificar en:

 • Físics: objectes aliens que es troben en un aliment, com ara un tros d’os.
 • Químics: substàncies nocives, com ara restes de lleixiu.
 • Biològics: microorganismes o insectes.

Tots aquests contaminants poden provocar malalties de transmissió alimentària (MTA), les quals es defineixen com aquelles malalties transmeses pels aliments i que són causades per tipus diversos de contaminants. Els símptomes més comuns de les MTA són diarrees, vòmits, dolor abdominal i malestar general. La majoria d’aquestes malalties són provocades per microorganismes perjudicials per a la salut que s’anomenen patògens. També hi ha microorganismes, però, que són beneficiosos, com ara els que es troben al iogurt, per exemple.

La contaminació encreuada és el procés a través del qual es transmeten els patògens d’un aliment a un altre quan un d’ells no ha estat cuinat i ha estat en contacte amb una superfície contaminada. Per evitar la contaminació d’un aliment hi ha quatre normes bàsiques: netejar, separar, coure i refredar.

Les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries són aquelles reaccions adverses que pateixen algunes persones davant la ingesta de determinats aliments (i davant dels quals la gran majoria de gent no presenta cap reacció d’aquest tipus). La simptomatologia que aquestes substàncies de determinats aliments provoquen en les persones poden anar des de reaccions cutànies (enrogiment de la pell, urticària, etc.), passant per símptomes digestius (com còlics, vòmits, diarrees, etc.), fins a reaccions relacionades amb l’aparell respiratori (com pot ser l’asma, etc.). És fonamental conèixer les al·lèrgies o intoleràncies que pateixen els usuaris per evitar aquests aliments a la seva dieta.

En la preparació dels aliments s’han de seguir diferents recomanacions en funció de l’aliment:

 • Fruita i verdura: s’han de rentar i preferentment pelar abans del seu consum.
 • Peix: de forma general, abans de posar-lo a la nevera s’han de treure les escates i les vísceres, i si es tracta de mol·luscos, no els hem de menjar crus, sinó cuits al vapor.
 • Carn: hi ha diferents tipus de carn en funció de la seva procedència (boví, xai, pollastre o porc), i cadascuna es prepara de manera diferent tenint en compte també el lloc de l’animal al qual pertany el tall.

Per a la preparació dels aliments se segueixen diferents tècniques culinàries; les més habituals són:

 • Bullit: l’aliment es cuina en un líquid en ebullició; perd part del valor nutritiu, però no afegeix contingut calòric.
 • Planxa: l’aliment es cuina en sec sense afegir-hi oli; conserva totes les propietats.
 • Microones: l’aliment es cuina directament en aquest electrodomèstic, però se’n modifica el sabor i la textura per la pèrdua d’aigua.
 • Fornejat: l’aliment es cuina al forn a alta temperatura; perd part del valor nutritiu, però no s’hi afegeixen greixos.
 • Vapor: l’aliment es cuina amb vapor d’aigua; conserva la majoria de les seves propietats. És molt saludable.
 • Fregit: l’aliment es cuina amb oli a alta temperatura; perd part del valor nutritiu i s’hi afegeixen greixos. És un dels menys saludables.
Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge