Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Elabora aliments relacionant el procés de preparació amb tècniques bàsiques de cuina.

  • Reconeix la necessitat d’aplicar mesures d’higiene, prevenció de riscos i eliminació de productes en la preparació dels aliments.
  • Identifica les tècniques culinàries bàsiques d’aplicació a la cuina familiar indicant en cada cas fases d’aplicació, procediments, temps i parament.
  • Recopila receptes de cuina, ajustant les quantitats i els temps que s’han d’utilitzar en funció del nombre de comensals i les seves necessitats específiques.
  • Identifica els procediments previs al cuinat: descongelat, tallat, pelat, trossejat i rentat dels diferents productes.
  • Classifica els materials, estris i electrodomèstics necessaris per procedir a la preelaboració dels aliments: descongelar, tallar, pelar, rentar.

2. Fa el seguiment de l’actuació d’alimentació del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert.

  • Identifica les situacions en les quals és necessària la col·laboració d’altres professionals.
  • Registra les dades de l’actuació d’alimentació en el suport establert.
  • Interpreta correctament la informació recollida de l’actuació d’alimentació.
  • Valora la importància de l’avaluació en l’actuació d’alimentació.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències