Referències

Bibliografia bàsica

Diversos autors (2014). Oberts a la seguretat alimentària. Barcelona: Confederació de Comerç de Catalunya. Diputació de Barcelona.

Aquesta és una guia sobre la seguretat alimentària en què podreu trobar aspectes relacionats amb la higiene i la seguretat alimentària, les principals malalties de transmissió alimentària i les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Ho podeu veure a: tinyurl.com/h8pms9a8.

Bibliografia complementària

Diversos autors (2007). Tècniques culinàries: maneres diferents de cuinar els aliments. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Ho podeu veure a: tinyurl.com/vfpu3mv6.

Aquí hi trobareu un quadre resum de les principals tècniques culinàries.

Adreces d'interès

aplicacio.consum.gencat.cat/publicacions/03_Cuina.pdf

Aquesta adreça proporciona informació sobre recomanacions de seguretat en la cuina (PDF descarregable).

www.ocu.org

Pàgina que ofereix informació sobre les prestacions de diferents electrodomèstics que ha de tenir la cuina.

condislife.com

En aquesta web es pot trobar informació sobre les parts de la carn de diferents animals per al seu consum.

www.gastroteca.cat

Pàgina que inclou una gran varietat de receptes culinàries.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
La cuina: equipaments i seguretat