Activitats

Pràctica: rentem-nos bé les mans!

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a fer un bon rentat de mans previ a la preparació o manipulació de qualsevol aliment.

Visualitzeu el següent vídeo sobre com fer un bon rentat de mans i elaboreu una infografia amb algun programa informàtic (com Canva, per exemple) on es recullin els principals aspectes.

En la infografia podria constar una informació similar a la següent:

Quan ens hem de rentar les mans?

Ens hem de rentar les mans abans de començar a preparar aliments, després de manipular aliments crus i cada cop que, durant la preparació dels menjars, manipulem escombraries, bolquers, diners, etc.

I també ens hem de rentar les mans després d’anar al vàter, esternudar, tossir i mocar-vos, i després de tocar animals domèstics.

Per què ens hem de rentar les mans?

Perquè a les persones pot haver-hi alguns microorganismes perillosos causants de malalties de transmissió alimentària i a través de les mans podem escampar aquests microorganismes i contaminar els aliments.

Com ens hem de rentar les mans?

  1. Ens hem de mullar i ensabonar les mans.
  2. Després ens les freguem durant 20 segons.
  3. Posteriorment les esbandim amb aigua calenta.
  4. I, finalment, les eixuguem amb una tovallola preferentment d’un sol ús.
Figura Exemple d’infografia sobre el rentat de les mans

Font: Rentat de mans

La cadena del fred

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer què significa el concepte de “cadena del fred”.

Cerqueu informació sobre el concepte “cadena del fred” i expliqueu breument el seu significat.

Segons la guia Oberts a la seguretat alimentària, de la Diputació de Barcelona, la cadena de fred consisteix a mantenir el fred, ja sigui en refrigeració o congelació, a la seva temperatura adequada, durant tot el procés pel qual passa l’aliment: producció, transport, recepció, emmagatzematge i venda al consumidor.

Mantenir la cadena de fred és molt important, ja que, en cas de trencar-la, l’aliment pot patir conseqüències irreversibles que n’afectarien la qualitat i/o seguretat alimentària.

Anar a la pàgina anterior:
Preparació dels aliments
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació