Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En la Unió Europea es considera que hi ha seguretat alimentària quan es garanteix la higiene i la innocuïtat en els aliments.

2

El concepte de seguretat alimentària es resumeix en el fet que el tècnic/a d’atenció a la dependència ha de rentar-se bé les mans.

3

Segons la Declaració Universal dels Drets Humans, la seguretat alimentària és un dret reconegut.

4

Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), “existeix seguretat alimentària quan totes les persones tenen, a vegades, accés físic i econòmic suficient a aliments innocus i nutritius per satisfer les seves necessitats alimentàries i les seves preferències quant als aliments”.

5

Les autoritats competents en matèria de seguretat i higiene alimentària en el nostre territori són l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), pel que fa a l’Estat espanyol.

Exercici 2

Trieu l’opció o opcions correctes:

NúmPregunta
1

Contaminant o perill alimentari es pot definir com qualsevol substància aliena a l’aliment que pot ser perjudicial per a la salut del consumidor/a o, fins i tot, arribar a provocar-li la mort.

2

Els contaminants o perills alimentaris es poden classificar, segons el seu origen, en físics i químics.

3

Els contaminants físics són substàncies nocives per a la salut de les persones que solen arribar als aliments de forma accidental, com per exemple insecticides.

4

Els contaminants químics solen ser procedents de rosegadors, alguns insectes, paràsits, etc., però sobretot hi podem trobar força microorganismes.

5

Entre els contaminants físics podem trobar ungles, ossos o arracades, entre d’altres.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Procés a través del qual es transmeten els patògens d’un aliment a un altre, ja que un no ha estat cuinat i en tenir contacte amb determinada superfície pot contaminar-la.

2

Aquelles malalties transmeses pels aliments i que són causades per tipus diversos de contaminants.

3

Minúsculs éssers vius que es troben al nostre voltant, a l’aire, a terra, a l’aigua o al nostre tub digestiu, entre d’altres.

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els són necessaris en l’elaboració de determinats tipus d’aliments com el iogurt. Els produeixen putrefacció en els aliments i fan que aquests canviïn el seu color, olor, etc. Els són perillosos per a la salut, ja que solen ser els causants de les MTA i no es detecten fàcilment (a través de l’olor, per exemple), a diferència dels altres.

2

Els microorganismes no creixen, però tampoc moren . Els microorganismes creixen, però molt lentament, . Els microorganismes poden proliferar . Gairebé tots els microorganismes moren</sol> quan els aliments es cuinen a més de 65 ºC.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Tots els aliments són susceptibles de ser contaminats per microorganismes.

2

Alguns aliments que, per la seva composició, etc., poden estar més exposats a la contaminació són aquells fets amb ou i de carn picada, entre d’altres.

3

Alguns aliments que, per la seva composició, etc., no estan gaire exposats a la contaminació són peixos frescos, productes de pastisseria i brioixeria i productes crus, entre d’altres.

4

Algunes de les principals malalties de transmissió alimentària (MTA) són la salmonel·losi i la intoxicació per Staphylococcus, entre d’altres.

5

Alguns dels símptomes més comuns de les MTA són les migranyes i la tos.

Exercici 6

Trieu l’opció o opcions correctes:

NúmPregunta
1

Les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries són cada vegada menys freqüents en la població.

2

Les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries són aquelles reaccions adverses que pateixen algunes persones davant la ingesta de determinats aliments (i davant dels quals la gran majoria de gent no presenta cap reacció d’aquest tipus).

3

La simptomatologia de les substàncies al·lèrgiques en les persones poden ser reaccions cutànies.

4

Entre altres símptomes que es consideren de més gravetat hi ha el xoc anafilàctic, que pot paralitzar determinats òrgans i acabar causant la mort de la persona.

5

El gluten, els ous, els cacauets i la llet no són aliments que solen ser susceptibles de provocar algunes al·lèrgies o intoleràncies.

Exercici 7

Trieu l’opció o opcions correctes:

Entre els aliments més susceptibles de ser contaminats per microorganismes podem trobar…

NúmPregunta
1

l’arròs.

2

la carn picada.

3

les aus de corral i granja.

4

els peixos frescos, el marisc i els mol·luscos.

5

les verdures.

Exercici 8

Trieu l’opció o opcions correctes:

La simptomatologia que les substàncies al·lèrgiques provoquen en les persones poden ser…

NúmPregunta
1

enrogiment de la pell i urticària.

2

còlics, vòmits i diarrees.

3

asma.

4

pèrdua de la visió.

5

pèrdua de l’audició.

Exercici 9

Trieu l’opció o opcions correctes.

En el llistat d’aliments susceptibles de provocar al·lèrgies o intoleràncies hi podem trobar…

NúmPregunta
1

all.

2

soja i productes fets amb soja.

3

oli d’oliva.

4

ametlles, avellanes i nous.

5

tramussos i productes fets amb tramussos.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La temperatura a la qual els microorganismes no proliferen és la temperatura ambient.

2

La major part de microorganismes patògens es reprodueixen a la temperatura de 37 ºC.

3

Si es congelen els aliments, el nombre de microorganismes es frena, i també s’eliminen.

4

L’única forma d’eliminar els microorganismes és aplicant altes temperatures.

5

Els microorganismes beneficiosos són necessaris en l’elaboració de determinats tipus d’aliments, com per exemple els formatges o el iogurt.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Preparació dels aliments