Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els elements que integren la cuina són armaris, marbres i piques i electrodomèstics.

2

Els elements que integren la cuina són els utensilis i els electrodomèstics.

3

Els elements que integren la cuina es poden classificar en fixos (marbres i piques i alguns electrodomèstics com la campana extractora) i electrodomèstics com la nevera i el rentavaixella, entre d’altres.

Exercici 2

Trieu l’opció o les opcions correctes:

Els armaris de la cuina…

NúmPregunta
1

estan recoberts de marbres o materials similars i fan la funció de “taulell” per facilitar que la persona que cuini pugui preparar els aliments.

2

tenen com a funció principal, dins una cuina, guarnir l’estança adequadament.

3

solen ser molt útils per a l’emmagatzematge i l’aprovisionament d’utensilis diversos i també per a aquells aliments que no requereixen conservació en fred.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Són imprescindibles en tota cuina.

2

Són elements que no són indispensables en les cuines, tot i que sí són molt funcionals.

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El rentavaixella , ja que cada rentada pot consumir entre 50 i 100 litres d’aigua. La campana extractora . Alguns tipus de forn i poden tenir la funció de la piròlisi.

2

La placa per cuinar : les plaques de gas , mentre que les plaques vitroceràmiques poden ser . Les plaques d’inducció funcionen que escalfen els recipients des de la part baixa fins a la part superior, no la part del vidre ceràmic.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

S’entén per estri de cuina “qualsevol dels arreus, les eines i tots altres objectes, especialment manuals, que hi ha en una casa o que hom porta sobre seu i que serveixen per fer un treball, prestar un servei determinat, etc.”.

2

Els estris de la cuina són les forquilles, els ganivets i les culleres que s’utilitzen per menjar.

3

Entre els principals estris de la cuina hi ha l’escumadora, el cullerot i els plats.

Exercici 6

Trieu l’opció o les opcions correctes:

El parament de la cuina…

NúmPregunta
1

és un llevataps, un ratllador i una mandolina.

2

es refereix al conjunt consistent en els plats, els coberts, etc.

3

està format, entre altres elements, per vaixelles, coberteries, gots, tasses, olles i cassoles.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Tots els forns varien en funció de les seves dimensions, podent oscil·lar, generalment, entre els 56 i els 72 litres de capacitat.

2

El forn elèctric és el més eficient pel que fa al consum d’energia.

3

El forn a gas el prefereixen un 89% de les llars, i té una classificació energètica que pot anar des de l’A fins a la G.

4

Els forns pirolítics tenen, com a prestació destacada que els caracteritza, una neteja automàtica amb el forn tancat i aplicant altes temperatures.

5

Els forns per convecció disposen d’un ventilador interior que s’encarrega de distribuir per dins tota la calor uniformement per si l’usuari/ària vol cuinar més d’un aliment alhora.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les plaques vitroceràmiques admeten qualsevol tipus de recipients.

2

Les plaques vitroceràmiques halògenes no tenen una gran despesa energètica.

3

Les plaques d’inducció funcionen amb uns camps magnètics que escalfen directament els recipients des de la part baixa fins a dalt, no la part del vidre ceràmic.

4

Les plaques de gas són les que s’han fet servir durant molts anys en moltes llars i les preferides pels professionals de la cuina.

5

Les plaques de gas admeten qualsevol tipus de recipients.

Exercici 9

Trieu l’opció o les opcions correctes:

Entre els principals estris que solen ser necessaris per a qualsevol cuina hi trobem…

NúmPregunta
1

el batedor.

2

una cullera per a la pasta.

3

una vaixella.

4

una espàtula.

5

unes pinces.

Exercici 10

Trieu l’opció o les opcions correctes:

Alguns altres estris per preparar els aliments que podem trobar són…

NúmPregunta
1

un passapuré.

2

un embut.

3

uns gots.

4

unes paelles.

5

un morter.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Seguretat i higiene alimentàries