Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza l’actuació d’alimentació del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes.

 • Identifica les característiques de l’usuari o unitat de convivència assignada.
 • Identifica les tasques de gestió de l’alimentació que es farà al domicili.
 • Seqüencia les tasques de gestió de l’alimentació diàries que s’han de fer al domicili.
 • Analitza les necessitats i demandes gestió de l’alimentació que s’han de cobrir al domicili.
 • Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.
 • Seqüencia estratègies que afavoreixin la implicació de l’usuari i/o els cuidadors principals.
 • Valora la importància d’ajustar la seqüència de l’execució d’activitats gestió de l’alimentació, a fi de rendibilitzar temps i esforços.

2. Selecciona aliments del menú relacionant les seves característiques i proporcions amb les prescripcions establertes.

 • Analitza els conceptes bàsics relacionats amb l’alimentació i la nutrició.
 • Classifica els aliments en funció de les seves característiques.
 • Identifica les característiques d’una dieta saludable, així com els tipus d’aliments que ha d’incloure.
 • Identifica les racions i mesures casolanes.
 • Analitza l’etiquetatge nutricional d’aliments envasats.
 • Selecciona els aliments que han de formar part de la ingesta diària, tenint en compte les prescripcions establertes.
 • Valora la importància d’una dieta saludable.
 • Elabora estratègies que afavoreixin la implicació de l’usuari i/o els cuidadors principals.
 • Es responsabilitza de la selecció adequada dels aliments en la dieta proposada.

3. Elabora aliments relacionant el procés de preparació amb tècniques bàsiques de cuina.

 • Reconeix la necessitat d’aplicar mesures d’higiene, prevenció de riscos i eliminació de productes, en la preparació dels aliments.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències