Referències

Bibliografia bàsica

Martínez, A.B. i Pedrón, C. (2016). Conceptos básicos en alimentación. Madrid: Sociedad Española de Gastroenterología Hepatología y Nutrición Pediátrica.

En aquest manual en PDF hi trobareu informació sobre els diferents tipus de nutrients i els grups d’aliments que hi ha, entre d’altres. El podeu veure en el següent enllaç: Conceptos básicos en alimentación.

Diversos autors (2007). Alimentació saludable i activitat física. Manual per a la gent gran. Viure més i millor. Obra Social la Caixa. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable. Fundació Dieta Mediterrània.

En aquest manual podeu trobar aspectes relacionats amb la piràmide de l’alimentació i la roda dels aliments, entre d’altres. El podeu consultar en el següent enllaç: Manual per a la gent gran.

Diversos autors. (2014). Oberts a la seguretat alimentària. Barcelona: Confederació de Comerç de Catalunya. Diputació de Barcelona.

Aquí hi trobareu informació sobre la conservació dels aliments i les principals malalties de transmissió alimentària, entre d’altres. Ho podeu consultar en el següent enllaç: Oberts a la seguretat alimentària.

Diversos autors. (2012). Cómo garantizar el respeto a la dignidad, la intimidad y la autonomía en la atención personal. Serie: Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad. Centro de Documentación y Estudios SIIS. Fundación Eguía. Vitoria Gasteiz: Diputación Foral de Álava.

Aquí hi trobareu informació sobre diferents dietes per a persones amb discapacitat. Ho podeu consultar en el següent enllaç: Atención a Personas con Discapacidad.

Bibliografia complementària

Diversos autors. (2017). Manual Docente de la Escuela Nacional de Sanidad. Nutrición en salud pública. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III – Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Aquí hi trobareu informació addicional dels tipus de nutrients, conceptes com la nutrició i fonaments de dietes específiques, entre d’altres. Ho podeu veure en aquest enllaç: Manual de Nutrición en salud pública.

Diversos autors (2010). L’alimentació en la gent gran (Materials didàctics del Pla director de formació). Col·lecció: Eines, núm. 5. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Aquí hi trobareu informació addicional de menús específics per a persones amb diferents patologies. Ho podeu veure aquí: L’alimentació en la gent gran.

Adreces d'interès

canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/

Aquesta adreça proporciona informació sobre l’alimentació, la piràmide de l’alimentació saludable i la roda dels aliments, entre d’altres.

www.aesan.gob.es/AECOSAN/

Aquí podreu trobar informació sobre els additius alimentaris, segons l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN).

Referències bibliogràfiques

Martínez, A.B. i Pedrón, C. (2016). Conceptos básicos en alimentación. Madrid: Sociedad Española de Gastroenterología Hepatología y Nutrición Pediátrica.

Diversos autors (2007). Alimentació saludable i activitat física. Manual per a la gent gran. Viure més i millor. Obra Social la Caixa. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable. Fundació Dieta Mediterrània.

Diversos autors. (2012). Cómo garantizar el respeto a la dignidad, la intimidad y la autonomía en la atención personal. Serie: Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad. Centro de Documentación y Estudios SIIS. Fundación Eguía. Vitoria Gasteiz: Diputación Foral de Álava.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge