Introducció

Un dels aspectes més importants en el suport domiciliari de la persona en situació de dependència és la cura de la seva alimentació i la nutrició. Per una banda, és important que la persona en situació de dependència segueixi una alimentació adequada a les seves necessitats per garantir la seva salut, però, per una altra, aquest tema és especialment important quan es pateix alguna malaltia relacionada amb l’alimentació o es necessita alguna dieta específica.

En aquest sentit, és fonamental conèixer les característiques nutritives dels diferents aliments, com cal combinar-los per garantir o millorar la salut dels nostres usuaris i com conservar-los per garantir-ne la vida útil i prevenir les intoxicacions. Els continguts que s’hi tracten pretenen oferir els coneixements i les eines per portar a terme aquesta tasca.

En l’apartat “Alimentació, nutrició i dietètica bàsica” coneixerem els conceptes bàsics relacionats amb els nutrients i les seves característiques; valorarem quins són més adequats i en quines quantitats són necessaris.

En l’apartat “La roda dels aliments i la piràmide nutricional” coneixerem com s’agrupen els aliments amb característiques nutritives similars, així com les funcions de cada aliment en el nostre organisme, posant especial èmfasi en la quantitat d’aliments recomanada per a cada àpat. Per acabar l’apartat, ens centrarem en mostrar les característiques d’una dieta equilibrada i els tipus de dieta que hi ha en funció de les necessitats de la persona usuària.

En l’apartat “La conservació dels aliments” aprendrem a conservar correctament els aliments, tenint en compte que la finalitat de conservar-los és allargar-ne la vida útil però alhora preservar també les seves propietats nutricionals i sanitàries.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum