Activitats

Menú setmanal equilibrat

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les possibilitats que hi ha a l’hora de planificar un menú equilibrat.

Elaboreu una taula amb un exemple del que podria ser un menú equilibrat per a tota una setmana; tant per dinar com per sopar.

Possible solució:

Taula: Menú per dinar
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
Verdura. Patata. Ou. Fruita Amanida. Llegums. Porc o peix. Iogurt Verdura. Pasta. Peix. Fruita. Hortalisses. Arròs. Carn blanca. Fruita. Verdura. Llegums. Peix. Iogurt. Verdura. Patata. Marisc. Fruita. Hortalisses. Pasta. Carn. Fruita.
Taula: Menú per sopar
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
Verdura. Pa o cereals. Pernil, tonyina o pollastre. Producte làctic. Verdura. Arròs. Peix. Fruita. Amanida. Patata. Ou. Producte làctic. Verdura. Pasta. Peix. Producte làctic. Verdura. Patata. Peix. Fruita. Amanida. Cereals. Ou. Producte làctic. Amanida. Pa. Formatge. Fruita o iogurt.

Enquesta de la dieta mediterrània

L’objectiu d’aquesta activitat és prendre consciència dels principals aspectes que engloben el concepte de dieta mediterrània en la seva pràctica.

Responeu les preguntes que s’exposen en la següent enquesta de la Generalitat de Catalunya, sobre la dieta mediterrània i, després, reflexioneu sobre els resultats obtinguts. Cal tenir present que com més alta és la puntuació, més seguiment de la dieta mediterrània es té.

Figura Enquesta de la dieta mediterrània
Font: http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/gpc/guia_hta.pdf

Resposta oberta.

Consells per a una dieta saludable

L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar la capacitat de creativitat de l’alumnat a l’hora de motivar els destinataris per a portar una dieta saludable.

Elaboreu una infografia, un eslògan, un díptic, tríptic o similar per tal de fomentar en els usuaris d’un recurs de persones en situació de dependència la dieta saludable. Podeu fer servir aplicacions com Canva, entre d’altres.

Exemple de solució:

Figura Infografia per a una dieta saludable
www.palma.cat (Ajuntament de Palma)

Índex de massa corporal

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els valors adequats d’IMC segons l’OMS.

Busqueu informació sobre els barems que s’estableixen per a l’IMC i els valors que l’OMS li atorga (pes insuficient, obesitat, sobrepès…). Després feu una taula on s’inclogui la informació que heu trobat.

Taula: Relació IMC i valors de l’OMS
IMC Classificació de l’OMS
< 18,5 Pes insuficient
18,5 - 24,9 Pes adequat
25 - 29,9 Sobrepès
30 - 34,9 Obesitat de grau 1
35 - 39,9 Obesitat de grau 2
> 40 Obesitat de grau 3
Font: http://ejoventut.gencat.cat/permalink/ab132505-2a0c-11e4-bcfe-005056924a59

Coneixem la diabetis

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els diferents tipus de diabetis que hi ha, així com l’alimentació que han de seguir les persones que la pateixen.

Busqueu informació sobre la diabetis tipus 1 i 2; a continuació feu un resum de les principals característiques d’ambdós tipus de patologies.

Possible solució:

La diabetis tipus 1 es coneix també com a diabetis juvenil, ja que acostuma a presentar-se en persones de menys de trenta anys. Es caracteritza per una destrucció progressiva de les cèl·lules productores d’insulina –cèl·lules beta del pàncrees– que fa necessària l’administració immediata d’insulina per tal de normalitzar els nivells de glucosa a la sang. Per aquest motiu també s’anomena diabetis insulinodependent. La diabetis tipus 1 pot aparèixer en persones de més de trenta anys, encara que en aquests casos la presentació dels signes acostuma a ser més lenta i la necessitat d’administrar insulina no és tan peremptòria. És la diabetis tipus I d’aparició tardana. Per tant, actualment no es pot continuar pensant en la DM1 com una malaltia exclusivament infantil o juvenil. En general, a partir d’aquesta edat els símptomes típics van apareixent amb més lentitud i és menys freqüent que persones afectades presentin quantitats importants d’acetona a l’orina o a la sang. Aquesta evolució ens indica que, quan la DM1 apareix en persones adultes, probablement la destrucció de les cèl·lules beta del pàncrees és més pausada i de menor magnitud.

Algunes malalties com la fibrosi quística poden evolucionar també cap a la diabetis tipus 1, per destrucció de les cèl·lules beta del pàncrees. Aquest tipus de diabetis és de lenta instauració i les persones afectades es beneficien molt del tractament amb insulina.

La diabetis mellitus tipus 2 acostuma a presentar-se a l’edat adulta. En aquest cas es manté la capacitat de la cèl·lula beta de produir insulina, però aquesta capacitat no resulta prou efectiva. Al començament, es pot controlar amb una alimentació adequada, exercici i medicació per via oral. Amb els anys pot ser que també sigui necessari administrar-se insulina. Cal assenyalar que alguns joves poden presentar una forma diferent de diabetis tipus 2, coneguda com la diabetis tipus MODY. Es caracteritza per una forta càrrega hereditària (diversos membres de la família solen tenir diabetis tipus 2) i per valors elevats de glucosa a la sang que, normalment, es poden controlar amb una alimentació adequada, amb exercici físic i sense insulina o amb una dosi molt petita

Font: Com conviure amb la diabetis tipus 1

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació