Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les despeses són despeses de la nostra economia que no podem deixar de pagar i hi hem de fer front de manera regular.

2

Les despeses que no es consideren necessàries per a la nostra vida diària i que poden variar d’un mes a un altre i poden ser reduïdes segons la voluntat es diuen .

3

Les despeses que en cas necessari podríem eliminar o reduir sense que això ens afectés la cobertura de les nostres necessitats principals s’anomenen .

Exercici 2

Identifiqueu quines de les següents afirmacions sobre les despeses fixes i variables són verdaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

El lloguer del pis es considera despesa fixa.

2

La compra d’aliments es considera despesa fixa.

3

El transport es considera despesa fixa.

4

La hipoteca es considera despesa variable.

5

Els impostos es consideren una despesa fixa.

6

El consum de gas, aigua, llum es considera una despesa fixa.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És la prova física que una operació econòmica entre dues parts s’ha portat a terme de manera legal i satisfactòria.

2

És el document que acompanya la factura en el moment que aquesta s’ha fet efectiva. És emès per la persona física o jurídica que ha fet la venda o prestació del servei, un cop ha estat satisfet l’import per part del comprador o client.

3

Recull la voluntat de dues parts davant d’una operació de compravenda.

4

S’emet en format PDF i té els mateixos efectes legals que una factura.

5

Ens indica el càlcul aproximat del que ens costarà una obra, servei o producte.

6

Recull el detall del bé que volem, així com les seves característiques per tal que no hi hagi equivocacions.

Exercici 4

Trieu l’opció o les opcions correctes sobre la factura electrònica:

NúmPregunta
1

El seu disseny comporta error. * Estalvia costos d’impressió i enviament. * És respectuosa amb el medi ambient. * S’ha d’enviar per correu ordinari. * No té la mateixa validesa legal que una factura convencional.

2

Facilita la consulta d’una manera àgil i ràpida. * Permet que es pugui reenviar en cas de pèrdua. * És obligatori fer sempre les factures en format electrònic.

Exercici 5

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Persona o entitat que cedeix els diners: .

2

Persona o entitat que rep els diners: .

3

Persona que es compromet a respondre pel deute d’un tercer: .

4

Quantitat de diners prestada: .

5

Preu que es paga pels diners prestats: .

6

Quantitat de diners que es paga de manera periòdica pel préstec: .

7

Període de temps establert en què es tornaran els diners: .

8

Diners que el prestador cobra pels serveis prestats, a part del tipus d’interès establert: .

9

Béns o drets que el prestatari aporta per si no pot fer front a l’impagament i no disposa d’avalador: .

10

Període durant el qual no s’abonen quotes per tornar el capital, però sí que es paguen interessos del préstec: .

11

Valor assignat per un professional a un bé ofert com a garantia del préstec sol·licitat: .

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Un és la concessió de diners per part d’una entitat a una persona física o .

2

Un és la quantitat de que es presten per la compra d’una .

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Fer un pressupost ens farà ser més rics.

2

Fer un pressupost ens permetrà conèixer els ingressos i les despeses.

3

Fer un pressupost ens permetrà conèixer només els ingressos; les despeses són inesperades.

4

El pressupost d’una llar varia en funció de les famílies i les seves necessitats personals.

5

Un pressupost ha de ser rígid i no ha de permetre canvis en un temps llarg.

6

Conèixer la nostra situació econòmica ens ajudarà a prendre mesures per estalviar.

Exercici 8

Trieu, de les següents opcions, aquelles que entrarien dins del concepte de “despesa ordinària”:

NúmPregunta
1

La llista de la compra.

2

Els rebuts de subministrament.

3

Els tributs.

4

Una urgència al dentista.

5

La compra de material escolar al mes setembre per als nens.

6

Comprar un ordinador perquè el que tenim s’ha espatllat.

7

Iniciar un tractament d’ortodòncia per als nens durant dos anys.

8

Comprar sabates noves.

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents sobre els béns tangibles i intangibles:

NúmPreguntaResposta
1

Una taula.

2

Una assegurança mèdica.

3

Unes ulleres de sol

4

Una vaixella.

5

Un bitllet d’avió.

6

Anar deu dies de vacances a un hotel.

7

Un anell.

8

Una TV.

9

Tenir Netflix.

10

L’assegurança del cotxe.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre reduir despeses:

NúmPreguntaVF
1

Fer una llista de la compra i dels productes que realment necessitarem.

2

Comparar qualitats i preus abans de fer la compra.

3

Comprar allò que ens entri ràpidament pels ulls.

4

Evitar l’ús d’envasos i embalatges innecessaris. Fomentar l’ús d’envasos retornables.

5

Utilitzar bombetes de baix consum.

6

Comprar els productes que estan bé de preu encara que no els necessitem, però per si de cas.

7

Contractar tarifes de la llum més econòmiques i aprofitar per utilitzar en aquells períodes els electrodomèstics de més consum.

8

Comprar moltes peces de roba barata encara que el seu ús sigui menor.

9

Consumir productes de temporada.

10

Aprofitar les rebaixes per comprar electrodomèstics i mobles.

11

Agafar el cotxe per anar a treballar cada dia.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general