Activitats

Despeses fixes i variables

L’objectiu d’aquesta activitat és saber diferenciar entre els diferents tipus de despeses.

Recordeu que en el pressupost d’una llar podem trobar dos tipus de despeses: les fixes i les variables.

Penseu en el pressupost de casa vostra o inventeu-vos-en un i, feu una llista d’unes vint despeses, deu de cada tipus i identifiqueu amb quina periodicitat s’han de fer front (bisetmanals, mensual, últim rebut…).

Digueu també si creieu que hi ha alguna manera d’aglutinar-ne alguna i com ho faríeu.

Resposta lliure per part de l’alumne/a.

Proposta/opció de resolució:

Periodicitat Despeses fixes
Mensual Lloguer, hipoteca, escola, menjador, targeta de transport, aparells d’ortodòncia…
Trimestral Assegurances, quota de pàrquing, comunitat de veïns…
Anual Impostos, tributs…
Periodicitat Despeses variables
Bisetmanal Productes alimentaris (producte fresc, arròs, llegum…)
Mensual Productes de neteja, higiene, perruqueria, roba…
Últim rebut Els subministraments (aigua, llum, gas, telèfon…)
Anual Llibres i material escolar, ulleres i audiòfons, posada a punt del vehicle…

Com a opció per aglutinar les despeses, posant com a exemple els subministraments, es podria contractar una empresa que oferís dos o més serveis energètics i, d’aquesta manera, només rebre una única factura.

Reduir despeses

L’objectiu d’aquesta activitat és saber identificar situacions que ens poden portar a reduir despeses en la gestió econòmica de la llar.

Penseu de quina manera podríeu reduir les despeses del pressupost d’una família. Feu una llista de possibles opcions pensant tant en les despeses ordinàries com en les extraordinàries. Per exemple, aprofiteu les ofertes del supermercat 3×2 en productes de llarg consum.

Resposta lliure per part de l’alumne/a.

Proposta/opció de resolució:

Exemples:

 • Comparar dos o tres pressupostos abans de comprar un producte o contractar un servei.
 • Optar per una targeta de fidelització que disposen molts supermercats, amb dret a ofertes i descomptes pels seus clients.
 • Comprar marques blanques d’alguns productes d’alimentació, higiene, neteja…
 • Comprar productes de temporada i proximitat.
 • En determinats productes optar per comprar paquets o envasos amb major quantitat, com per exemple, garrafes de 5 L o 8 L en lloc d’ampolles de 1,5 L.
 • Tancant els llums quan sortim d’una estança.
 • Regular la temperatura de la climatització dins dels paràmetres recomanats.
 • Omplir les rentadores i rentavaixelles a la seva capacitat màxima.
 • Comprar aquells productes que realment necessitarem.
 • Valorar la necessitat i ús que es fa del telèfon fixa si també es disposa d’una tarifa mòbil.

Priorització de despeses

L’objectiu d’aquesta activitat és treballar la importància de les despeses d’una unitat de convivència i saber prioritzar segons la seva importància.

 1. Imagineu una situació d’extrema vulnerabilitat econòmica. Feu una llista de les despeses que penseu que són imprescindibles en una llar.
 2. Penseu que en una situació de vulnerabilitat econòmica extrema, el telèfon mòbil és prescindible? Justifiqueu la resposta, sigui quina sigui.

Resposta lliure per part de l’alumne/a.

Proposta/opció de resolució:

 1. Productes imprescindibles: menjar, subministraments, lloguer/hipoteca, medicaments, ulleres, …
 2. El telèfon mòbil s’ha convertit en un eina casi imprescindible en la nostra societat. En el supòsit plantejat, es podria justificar la despesa d’un telèfon mòbil pel fet d’estar localitzat davant possibles entrevistes de feina, contacte amb l’escola si es tenen nens, amb Serveis Socials, davant de possibles emergències… Una opció d’estalvi seria prescindir de telèfon fixe al domicili i optar per un de mòbil amb una tarifa econòmica o be de recarrega segons despesa efectuada.

Pla Renove

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el Pla Renove i quins són els seus objectius.

Busqueu informació sobre el Pla Renove i sobre quins béns es pot aplicar.

Un cop tingueu la informació, escolliu-ne un parell i citeu les condicions a les quals us podeu acollir en cas de comprar aquests béns i quin benefici en trauríeu a part de la rebaixa en la compra.

Resposta lliure per part de l’alumne/a.

Un exemple de Pla Renove actual seria l’ajuda que ofereix el Govern per la compra de vehicles no contaminants, amb tres objectius principals:

 1. Reduir l’impacte medi-ambiental i la contaminació de les nostres ciutats.
 2. Modernitzar el parc automobilístic actual amb el que això suposa en mesures de seguretat dels vehicles nous.
 3. Donar suport al mercat de l’automoció reactivant les vendes de vehicles aturades com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19

Un altre exemple seria les ajudes que ofereixen determinades comunitats, com per exemple el Govern Basc per la compra d’electrodomèstics que disposin d’etiqueta A+++ i A++.

Procés de compravenda

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la documentació que acostuma a acompanyar un procés de compra.

Imagineu que us interessa comprar un moble de menjador i heu visitat dues botigues de mobles del vostre poble.

Feu una llista de la documentació que caldria en aquest procés de compravenda des del vostre interès a la botiga fins que ho teniu instal·lat a casa. El moble costa 2.300 euros i heu deixat una paga i senyal de 700. La resta ho pagareu en efectiu el dia de l’entrega.

Comenteu també en quin moment es gestiona cada un dels documents.

Documentació de compravenda:

 • Pressupost: fet per la botiga.
 • Comanda: detall del moble amb les característiques escollides.
 • Rebut: l’emet la botiga de mobles pels 700 euros deixats en concepte de paga i senyal.
 • Albarà: el porta el transportista el dia que fa l’entrega del moble.
 • Factura: la pot portar el transportista o bé es pot recollir a la botiga.
 • Rebut: per la resta de diners pendents un cop pagats.

Entitats bancàries

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les entitats bancàries i la seva funció.

Busqueu informació per internet sobre les entitats bancàries. Escolliu la que preferiu i digueu quins productes financers ofereixen als particulars, i expliqueu una mica en què consisteixen.

Productes més habituals oferts als particulars:

 • Comptes corrents i d’estalvi
 • Targetes
 • Dipòsits
 • Plans d’estalvi
 • Rendes vitalícies
 • Inversió (borsa, fons inversió)
 • Hipoteques
 • Préstecs personals
 • Assegurances (personals, de la llar, de vida)

Anar a la pàgina anterior:
La gestió del pressupost
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació