Annexos

Famílies nombroses

En aquest web de la Generalitat de Catalunya trobareu informació sobre la composició de les famílies nombroses i la normativa aplicable quant a avantatges i aspectes que cal tenir en compte:

Què és una família nombrosa.

La discapacitat

En aquest enllaç de la Generalitat de Catalunya, corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, podreu ampliar la informació sobre:

  • Què és la discapacitat?
  • Com es reconeix?
  • Graus de discapacitat
  • Targeta acreditativa

Què és i com es reconeix la discapacitat

Guia de prestacions i serveis a les famílies

En aquesta guia trobareu una visió general de les prestacions i recursos oferts per la Generalitat de Catalunya a les famílies. Hi podeu consultar informació sobre la conciliació de la vida laboral i familiar, desgravacions fiscals, beneficis en les taxes públiques, ajuts pel naixement d’un fill…

Guia de prestacions i serveis a les famílies.

Guia “Cuidar el que cuida 3.0”

En aquesta pàgina trobareu informació molt interessant dirigida a la persona cuidadora no professional. Es tracta d’un format en línia que permet la descàrrega de la guia en PDF o consultar la informació per blocs. Contempla temes vinculats a la protecció jurídica , el burn-out, la prevenció de riscos…

Cuidar el que cuida 3.0.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
La gestió del pressupost