Activitats

Piràmide poblacional

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer i saber interpretar l’estructura d’una piràmide poblacional.

Busqueu informació per internet sobre la població de Catalunya a 1 de gener de 2019 i analitzeu la piràmide poblacional.

Identifica:

 1. En quina franja d’edat hi ha més població?
 2. D’aquesta franja poblacional, quin sexe és majoritari?
 3. En quina part de la piràmide hi ha ubicada la franja de més població, a la base, a la part central o a la cúspide?
 4. Un cop identificada la part de la piràmide on hi ha més població, expliqueu què representa en l’àmbit econòmic actual i què pot suposar en el futur.

La informació es pot trobar a IDESCAT.

Solucions:

 1. Entre 40 i 44 anys
 2. Els homes amb 338.425.
 3. Està ubicada a la part central de la piràmide.
 4. Aquesta franja de població és la que actualment està activa al mercat laboral, per tant, a través dels impostos que es treuen a les seves rendes de treball, fan possible el pagament de les pensions actuals a les persones jubilades. Es fa difícil preveure què passarà en el futur, però, si des de l’Estat, màxim responsable de garantir el seu pagament, no es posen en marxa polítiques que puguin fer front a aquesta despesa, les franges de població que estan per sota no podran assumir el cost, ja que la base de la piràmide actual és menor.

Necessitats dels membres d'una llar

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer i diferenciar les necessitats que pot tenir un individu.

Segons la classificació de la població segons edat, penseu quin tipus de necessitat poden tenir, partint que les bàsiques ja les tenen cobertes. Cal tenir present la Piràmide Maslow.

Classificació de la població segons l’edat:

 • Nounat: nen o nena menor de 2 anys.
 • Infant: nen o nena de 2 a 5 anys.
 • Nen/nena: d’edat compresa entre 5 i 12 anys.
 • Adolescent: home o dona d’edat compresa entre 12 i 16 anys.
 • Jove: home o dona d’edat compresa entre 16 i 25 anys.
 • Adult: home o dona d’edat compresa entre 25 i 65 anys.
 • Persona gran: home o dona de més de 65 anys.

Resposta lliure per part de l’alumne/a.

Proposta / opció de resolució:

 • Nounat: descans, salut, seguretat per part dels pares.
 • Infant: descans, salut, seguretat per part dels pares i familiars entorn proper.
 • Nen/nena: descans, salut, seguretat per part dels pares i familiars entorn proper, amistat.
 • Adolescent: descans, seguretat per part dels pares i familiars entorn proper, amistat, confiança…
 • Jove: descans, seguretat per part dels pares i familiars entorn proper, amistat, confiança, intimitat sexual, respecte,…
 • Adult: descans, afecta, amistat, confiança, intimitat sexual, respecte, autoreconeixement, èxit,…
 • Persona gran: descans, afecta, amistat, confiança, intimitat sexual, respecte, autoreconeixement, èxit,…

Piràmide de Maslow

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer l’estructura en forma piràmide de Maslow quant a les necessitats que presenta l’home al llarg de la seva vida.

Busqueu informació sobre la piràmide de Maslow i el seu ordre de necessitats:

 1. Fisiològiques
 2. Seguretat
 3. Amor/pertinença
 4. Reconeixement
 5. Autorealització

A partir d’aquí, reflexioneu sobre les necessitats i responeu a les següents preguntes:

 • Expliqueu en quin moment o etapa us trobeu.
 • Segons l’experiència que teniu a la vida i el que heu anat aconseguint, creieu que aquest ordre instaurat per Maslow s’ajusta a les vostres necessitats o hi faríeu algun canvi?

Justifiqueu les respostes.

Resposta lliure per part de l’alumne/a.

Possible resposta :

Si sou una persona jove d’edat compresa entre els 20 i els 25 anys, segurament us trobareu en un moment que esteu buscant seguretat a la vostre vida. Fa poc heu acabat els estudis o esteu acabant de formar-vos amb l’objectiu de trobar un feina que us doni una seguretat econòmica i per tant independència.

Per altra banda, segurament us trobareu en un moment molt important en les vostres relacions d’amistat i ja teniu iniciada la vostre vida sexual en parella.

Cuidador familiar

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la importància que té que el cuidador no professional o familiar estigui ben format per desenvolupar de la millor manera possible aquesta tasca i evitar que caigui en la síndrome del cuidador cremat o burn out.

Imagineu que heu de fer de cuidador o cuidadora d’un familiar molt proper, tasca que fins ara no havíeu portat mai a la pràctica. Decidiu que un primer pas és formar-se i capacitar-se en diferents aspectes per atendre millor les necessitats del vostre familiar.

Feu una llista dels temes o aspectes que us preocupen i que us agradaria aprendre per poder buscar cursos o monogràfics relacionats.

Relació de cursos i monogràfics dirigits als cuidadors no professionals i oferts per l’Administració pública i entitats del tercer sector social; entre d’altres:

 • Primers auxilis per a la gent gran
 • Alimentació saludable
 • Mobilitzacions i transferències
 • Comunicació i suport emocional
 • Salut mental
 • Com realitzar una higiene
 • Estimulació cognitiva (exercicis per fer a casa)
 • Formacions específiques per conèixer millor la malaltia: Alzheimer, Parkinson, diabetis…
 • Alteracions de la conducta
 • Promoció de l’autonomia personal
 • Serveis i recursos existents en el territori
 • Dol

La dona com a cuidadora principal

L’objectiu d’aquesta activitats és conèixer el paper dels cuidadors no professionals i què implica la tasca que fan.

Reflexioneu sobre el paper de la dona com a cuidadora principal i penseu quines mesures o polítiques es podrien implantar per arribar a una equitat i repartiment de les tasques.

Resposta lliure per part de l’alumne/a.

Resposta orientativa:

La dona ha estat l’encarregada de la cura dels fills i de les persones grans o en situació de dependència des dels inicis de la societat. Aquest paper ha estat assumit pràcticament de manera unilateral des de la seva perspectiva de filla, jove, germana…

La incorporació de la dona al treball i els canvis en els models actuals de família han fet trontollar aquesta situació, però així i tot continua sent la dona la responsable i encarregada de la cura de les persones grans o en situació de dependència.

Cada vegada són més les dones que compaginen la seva tasca professional amb la cura de les persones del seu entorn, bé de manera directa o indirecte mitjançant la supervisió de professionals contractats.

És important que la societat faci un pas endavant, i corresponsabilitzi a tots els membres de la família per igual. La importància del repartiment de les tasques de la llar i cura de persones; la no feminització del treball per part de les administracions i serveis prestats; l’increment de mesures de conciliació laboral i professional com per exemple, reducció d’hores o teletreball, entre altres, són aspectes a treballar en un present i futur no molt llunyà, que poden ajudar a trobar una solució en aquest repartiment fins ara desequilibrat.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació