Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Genera cabell virtual, geometria pintada (paint effects), animant-los (si escau) i analitzant les seves possibilitats d’ajust als estudis de color i a la dimensió del projecte.

  • Genera cabell virtual sobre cada una de les superfícies que el requereixin, interpretant la informació continguda en els estudis de color.
  • Pinta els mapes necessaris per donar forma, color, gruix i longitud al cabell, animant-los, si escau, i ajustant-se als esbossos de color i als fulls de model.
  • Aconsegueix l’aparença desitjada segons els paràmetres amb el programari 3D pertinent.
  • Genera geometria pintada (paint effects) sobre els models i ajustant els seus paràmetres, interpretant els estudis de color.
  • Optimitza el volum de geometria pintada.
  • Aplica la geometria pintada i converteix a polígons per a la seva animació.
  • Dissenya un sistema d’arxivament dels models texturitzats, materials, procedimentals 2D i 3D i mapes de bits en les ubicacions pertinents i amb els noms adequats, per a la localització immediata per part de qualsevol usuari.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències