Referències

Bibliografia bàsica

Ratner, P. (2010). Modelado humano 3D y animación. Madrid: Ediciones ANAYA Multimedia.

Aquest llibre és una guia per aprendre a modelar i a animar personatges.

Derakhshani, D. (2015). Introducing Autodesk Maya 2016. Indianapolis: Sybex.

Es tracta d’una publicació oficial d’Autodesk i ens introdueix en el programa Maya.

Chopine, A. (2011). 3D art essentials: the fundamentals of 3D modeling, texturing, and animation. Oxford: Elsevier.

En aquest llibre hi trobareu un ampli recorregut per totes les vessants de la indústria 3D.

Adreces d'interès

knowledge.autodesk.com

Aquesta adreça ens porta a Autodesk Knowledge Network, una pàgina on poder resoldre tots els dubtes pel que fa al programari Maya i a les seves eines.

www.youtube.com/user/MayaHowTos

Aquest canal de YouTube és un compte oficial d’Autodesk, i hi trobareu tutorials que us ajudaran a comprendre el funcionament del programari Maya i totes les seves eines.

www.arumadigital.com/tutoriales.php

Aquesta pàgina d’internet, tot i no ser oficial, també conté molts tutorials de Maya molt ben explicats i en castellà.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Generació de cabell en 3D