Introducció

La representació versemblant de la natura en el món de l’animació 3D sempre ha estat un dels majors reptes d’aquesta expressió artística. La dificultat rau en diversos aspectes, però un d’ells, sens dubte, és l’aleatorietat de molts dels seus atributs.

En el món real, trobar dos elements naturals idèntics frega l’impossible, i sempre hi haurà alguna característica que diferirà d’un a l’altre, algun defecte o alguna distorsió que els diferencia. Tanmateix, portar aquesta realitat al món digital es pot traduir en moltes hores de feina si el que volem és recrear aquestes diferències manualment una a una.

Un bon exemple d’aquesta complexió són els cabells, sistemes on participen una quantitat ingent d’elements a priori iguals però amb respostes a les forces dinàmiques que no sempre són en conjunt. Això fa que el desenvolupament de la tecnologia en el camp de la generació automàtica ens brindi dia a dia solucions més ambicioses i creïbles.

En l’apartat “Generació de cabell en 3D” primer donarem un cop d’ull al pèl humà i analitzarem les seves característiques principals, així com la seva morfologia. Aquesta aproximació ens permetrà estudiar els diferents mètodes de generació de cabell amb coneixement de causa. Acte seguit ens centrarem en les opcions que el programari Maya d’Autodesk ens ofereix. Primer de tot ens aturarem a observar l’objecte nHair i els atributs dels diferents nodes que el componen, i a continuació ens fixarem en l’extensió de programari XGen i en les diferents solucions que ens proposen davant el repte de generar cabell i de com modificar-lo.

En l’apartat “La geometria pintada: l’eina Paint Effects d’Autodesk Maya” analitzarem l’eina Paint Effects, que ens permetrà recrear l’aleatorietat i la variabilitat de les quals parlàvem en descriure la natura, amb un simple traç de pinzell. Aquest instrument no tan sols ens permetrà dibuixar cabells, sinó que també podrem dibuixar gespa, arbres, roques o simplement fer gargots amb la pintura que desitgem i després modificar-los i animar-los mitjançant la infinitat de paràmetres que els conformen.

Tingueu present que per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum