Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Paint Effects són geometria pintada.

2

Per generar la geometria pintada de Paint Effects utilitzarem principalment l’eina Paint Geometry Tool.

3

Que Paint Effects no són geometria real vol dir que només la veurem dins el programa Maya.

4

Tenim més de 400 efectes per pintar per defecte dins Maya.

Exercici 2

Amb referència a Paint Geometry Tool, trieu l’opció o opcions correctes:

NúmPregunta
1

Paint Geometry Tool és una eina de Paint Effects.

2

La utilitzarem per replicar una geometria, que trobarem a la galeria de pinzells, sobre una superfície.

3

La geometria que duplicarem serà exactament igual a l’original.

4

L’opció Jitter Grid activa l’aleatorietat en els objectes que generem, i d’aquesta manera augmentem el realisme de l’escena.

Exercici 3

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Cada objecte de Paint Effects està compost per tres elements bàsics: . Cada rep dos inputs, un per part de la corba, que ens indica el recorregut, i l’altre per part del , que dóna la informació referida a les característiques del renderitzat.

2

El pot ser tan sols una línia de color o pot esdevenir la base d’on generarem una cortina de pluja o un camí de gespa. Aquests efectes els veiem representats per , que emergeixen del principal i que tenen els atributs del .

3

Per una altra banda, el defineix l’aparença de l’stroke. Accedim a ells a través de Get Brush, que ens obre el , on hi ha totes les carpetes amb els diferents efectes per al nostre .

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Dins la finestra Tool Settings, el paràmetre Paint at depth l’utilitzem per

2

Dins el menú del node strokeBrush, l’atribut Sample Density

3

Seguint en el menú del node strokeBrush, la casella Primary Visibility

Exercici 5

Pel que fa al node Brush de Paint Effects, trieu l’opció o opcions correctes:

NúmPregunta
1

En el desplegable Brush Type trobem diferents maneres de pintar: paint, swear, blur, erase, thin line i mesh.

2

En la secció Brush Profile es defineixen característiques físiques del pinzell, com l’amplada o el difuminat.

3

En la secció Shading podem afegir refulgència a la pintura.

4

La secció Tubes ens servirà per animar el creixement dels tubs.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El modificador Make Paintable permet convertir qualsevol geometria en el llenç de Paint Effects.

2

Si atorguem a un Paint Effect la qualitat de Make Collider, els seus tubs col·lidiran entre si.

3

El modificador Create Modifier, sobre una geometria, fa que aquesta afecti el traç de maneres diverses.

4

En el desplegable Curve Utilities podem convertir qualsevol corba de l’escena en un traç de Paint Effects.

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En la secció podem generar animacions que ens permeten animar les textures i com aquestes flueixen a través del ; també animar el creixement o decreixement dels en el temps. El ens determina com de ràpid es desenvolupen els canvis i la seva direcció. El paràmetre és inútil si no se selecciona junt amb , i fa que el creixement dels sigui progressiu al llarg del traç.

2

La ens permetrà dotar els Paint Effects de moviment reactiu i interconnectat a la superfície on els haguem dibuixat.

Exercici 8

Trieu l’opció o opcions correctes:

NúmPregunta
1

Podem renderitzar els Paint Effects amb qualsevol renderer compatible amb Maya.

2

Una de les característiques més remarcables de convertir els Paint Effects a geometria és que conserven les dinàmiques originals dels efectes.

3

Un cop convertits a polígons 3D, els Paint Effects no es podran modificar si no és amb eines de modelatge.

4

L’eina Mesh Quality Attributes és la que ens convertirà els efectes en geometria 3D.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general