Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els pèls creixen en una part modificada de la dermis que anomenem fol·licle.

2

A cada fol·licle capil·lar hi ha un pèl.

3

El nombre de fol·licles a tot el cos està determinat pel sexe de la persona.

4

El pèl terminal primari es torna secundari durant la pubertat.

Exercici 2

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La propietat que té el cabell per estirar-se i tornar a la seva forma natural sense trencar-se és

2

La fortalesa del cabell davant la tracció, la calor o els microorganismes està determinada per la

3

La propietat per mantenir una forma no natural sense tornar a la seva pròpia està donada per

Exercici 3

Trieu l’opció o opcions correctes.

El color del cabell està determinat per la concentració i disposició de la melamina a les cèl·lules:

NúmPregunta
1

Les eumelanines són les encarregades de donar tonalitats que van del negre al vermell, i les feomelanines, del groc al marró.

2

La combinació d’aquestes melanines determinarà el color del cabell.

3

Un pèl de color negre tindrà una concentració molt alta d’eumelanina.

4

Un pèl blanc tindrà una concentració alta de feomelanina.

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La creació de cabell poligonal és el mètode adequat quan tenim animacions . A causa del seu ràpid i els mapes de textura, obtenim uns resultat molt notables. La versemblança d’aquesta tècnica està donada en part per l’ús de canals , que ens permet treballar amb a l’hora de crear les textures.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’objecte nHair està dins el marc de treball dels nDynamics.

2

Un sistema de cabell nHair no està sotmès a les forces i normes dinàmiques que regeixen els objectes nDynamics.

3

No podem determinar les característiques del sistema de cabells abans de crear-lo, només el podem modificar a posteriori.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Per tal que el nostre objecte nHair no traspassi la geometria hem de transformar aquesta utilitzant

2

Per ubicar els fol·licles manualment sobre la superfície utilitzarem l’eina

3

Quan utilitzem els Hair Examples i volem que la llargada del cabell s’ajusti a les dimensions del nostre model, farem servir l’eina

4

Per modificar les corbes nHair podem utilitzar l’eina

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Dins el node HairSystemShape trobem diferents paràmetres que podem modificar. En la secció Clump and Hair trobem atributs com , que ens permeten modificar la forma dels clumps i tot el pentinat en general.

2

En la secció trobem els atributs que fan referència al color del cabell.

3

En aquest mateix node trobem seccions, com , que van dirigides a la resposta de nHair davant les diferents dinàmiques. També en el node nucleus trobem seccions on podem manipular variables com

Exercici 8

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

XGen és un plug-in de Maya on trobarem diferents atributs i eines per transformar el sistema de nHair.

2

El tipus de primitiva que escollim per crear una descripció XGen determinarà quines eines podem utilitzar per modificar-la.

3

Les primitives Splines les podrem modificar utilitzant les Grooming Tools.

4

Podem utilitzar XGen per a la creació d’entorns de gran escala amb elements aleatoris (siguin boscos o paisatges rocosos).

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les primitives de XGen no són geometria real, és un efecte postrenderitzat.

2

Utilitzem el pinzell per modificar les primitives com si fossin raspalls per als cabells.

3

Podem convertir els eixos de les primitives en corbes per modificar-ne la forma.

4

Les descripcions de XGen no estan sotmeses a les forces de nDynamics, són un sistema estàtic i no ho podem modificar.

Exercici 10

Pel que fa a les Grooming Tools de XGen, relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Ajusta l’amplada de les primitives sense modificar-ne la forma:

2

Doblega i orienta els eixos de les primitives:

3

Permet marcar una màscara sobre la superfície amb un pinzell:

4

Dibuixa una línia imaginària de la qual les primitives se separen:

5

Allunya les primitives des del centre del pinzell cap enfora, afectant-ne tant la llargada com la forma.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
La geometria pintada