Activitats

Morfologia del cabell

L’objectiu d’aquesta activitat és observar la naturalesa dels cabells i els seus diferents atributs.

 1. Què és un fol·licle?
 2. Quins tipus de pèl podem trobar en una persona adulta?
 3. Busca quatre imatges de diferents tipus de cabell i analitza’n les diferències morfològiques (color, textura, forma…).

 1. Un fol·licle és una part modificada de la dermis. Els fol·licles els trobem repartits per tot el cos, llevat d’algunes regions, i és d’on creixen els pèls.
 2. Trobarem el pèl moixí, que recobreix gran part del cos, i el pèl terminal. D’aquest últim en trobarem de dos tipus: el primari, que apareix just després de la vida uterina, i el secundari, que apareix durant la pubertat en les zones androgèniques.
 3. Resposta oberta.

El cabell poligonal

L’objectiu d’aquesta activitat és comprendre l’ús i la creació del cabell poligonal.

 1. Quan ens decantarem a favor de l’ús del cabell poligonal? Per què?
 2. Quin atribut és el que fa del cabell poligonal una solució versemblant?

 1. Ens decantarem a favor de l’ús del cabell poligonal davant una animació en temps real, a causa del seu ràpid renderitzat, tot i la pèrdua de realisme.
 2. El canal alfa de la textura ens proporciona uns acabats de la malla molt notables.

L’objecte nHair

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les característiques de nHair.

 1. Quines avantatges obtenim a l’hora de treballar amb l’objecte nHair de Maya?
 2. Quins són els nodes de l’objecte nHair que recullen els paràmetres més importants en relació amb el seu aspecte? I en relació amb la seva resposta a estímuls externs?

 1. L’objecte nHair el trobem dins el marc dels objectes nDynamics, això vol dir que automàticament estarà sotmès a les forces i les normes que genera el mateix solver de nDynamics.
 2. Pel que fa a l’aspecte del cabell, els nodes més importants són pfxHairSystemShape i hairSystemShape. En relació amb el seu comportament amb les forces dinàmiques, trobem algunes seccions al node hairsystemShape i al node nucleus.

L’extensió de programari XGen

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els diferents mètodes de XGen.

 1. Quina és la diferència principal entre les primitives Splines i les Groomable Splines?
 2. A quines forces de nDynamics responen els objectes creats per XGen?

 1. En el primer cas, per modificar l’aspecte del cabell ho farem directament sobre la primitiva amb les eines per variar la seva geometria; en canvi, per modificar les Groomable Splines utilitzarem les Grooming Tools.
 2. A cap. XGen queda al marge de les normes i forces de nDynamics, tret que el lliguem a un objecte nHair.

Anar a la pàgina anterior:
Generació de cabell en 3D
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació