Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Aplica, modifica i anima les llums virtuals i els seus paràmetres a cada escenari, valorant l’elecció de les eines de programari adequades.

 • Aconsegueix els efectes de clarobscur dels estudis de color, aplicant la il·luminació predeterminada.
 • Adequa les mides dels mapes d’ombres a les dimensions dels escenaris i a la resolució final de la renderització que cal realitzar, segons els paràmetres d’acabament del projecte.
 • Aconsegueix la tonalitat marcada en els estudis de color, modificant els paràmetres de color de llums i d’ombres.
 • Aconsegueix l’efecte predeterminat en els estudis de color, ajustant les intensitats de cada una de les llums, els diàmetres dels seus feixos i els seus angles de penombra.
 • Determina quina llum o llums afecten cada element de cada escenari, generant llums específiques per a determinats objectes, com, per exemple, la geometria pintada.
 • Aconsegueix l’efecte predeterminat en els estudis de color, modificant els paràmetres de duresa, transparència, profunditat i oclusió de llums i d’ombres.
 • Anima els llums de l’escenari que siguin susceptibles d’això, modificant els paràmetres necessaris i ajustant els fotogrames clau, a fi d’aconseguir l’efecte desitjat.

2. Il·lumina cada pla animat, realçant els personatges definits i analitzant la intencionalitat dramàtica.

 • Comprova l’efecte causat per la il·luminació de l’escenari, la renderització i el visionament en els fotogrames que es considerin necessaris de cada pla ja animat.
 • Aconsegueix un millor aprofitament de la il·luminació després del moviment de càmeres i personatges, recol·locant les llums de l’escenari.
 • Realça els personatges i la seva adequació dramàtica, creant llums noves necessàries específiques per a cada pla.
 • Ajusta el comportament de la il·luminació dels cabells i la geometria pintada, creant llums específiques i definint el seus mapes d’ombres característics.
 • Anima les llums, utilitzant fotogrames clau en la seva posició d’inici i final, la intensitat, el color o els paràmetres que siguin necessaris, adaptant-se a les exigències del guió.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències