Referències

Bibliografia bàsica

Birn, J. (2003). Técnicas de Iluminación y Render. Barcelona: Anaya.

Informació sobre llums virtuals i la seva aplicació en escenaris. S’expliquen tècniques d’il·luminació cinematogràfica, principis de disseny de les arts visuals, i consells pràctics per la producció de gràfics 3D.

Lanier, L. (2015). Advanced Maya Texturing and Lighting . Indianapolis: Wiley & Sons.

Informació sobre tècniques d’il·luminació i texturització amb Maya per donar acabats realistes als vostres projectes 3D. També s’expliquen tècniques de renderitzat i generació de les ombres.

Bibliografia complementària

Hunter, F.; Biver, S.; Fuqua, P. (2012). La iluminación en fotografía. Barcelona: Anaya.

Informació sobre il·luminació, començant des dels principis més bàsics. En ell es tracten els fonaments bàsics del comportament de la llum i com treballar la il·luminació en els projectes fotogràfics.

Adreces d'interès

www.neopixel.com.mx/articulos-neopixel/menu-animacion/449-teoria-iluminacion-ambientes-3d.html

Aquesta adreça proporciona informació sobre la teoria d’il·luminació per a ambients 3D.En ell s’expliquen els tipus de llums virtuals i les seves característiques i es mostren exemples del seu ús aplicats a un model 3D.

help.autodesk.com/view/MAYAUL/2018/ENU

És el manual de refèrencia del programari Autodesk Maya. Aquí trobareu la descripció de totes les eines del programari Autodesk Maya.

support.solidangle.com/display/A5AFMUG/Arnold+for+Maya+User+Guide

És la guia de referència de SolidAngle, empresa desenvolupadora del programari Arnold Render, on s’expliquen tots els paràmetres i funcions del programari.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge