Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La renderització de les llums sovint és un concepte que ajuda a donar volum i profunditat a les nostres escenes.

2

Les escenes fosques s’il·luminen naturalment per no haver-les de tractar en programes d’edició.

3

Els escenaris que no són preil·luminats tenen tendència a alentir els processos de les imatges finals.

4

Al programari no és possible processar prèviament la il·luminació, l’ombra i la llum indirecta.

Exercici 2

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Mitjançant un procés podem extreure les ombres en una textura.

2

La llum indirecta mai reflecteix els colors entre els objectes.

3

Els escenaris poden ser de molt baixa poligonització, tots els detalls recauran en les textures.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Escenari preil·luminat

2

El patronatge de les superfícies

3

Textura de preil·luminació

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El sistema de traçat amb rajos s’utilitza per a la creació d’imatges bidimensionals a partir d’escenes tridimensionals.

2

El raig creua amb els objectes i la intersecció que estigui més a prop de l’observador determina quin és l’objecte visible.

3

El final gathering és un mètode per calcular físicament la llum directa d’una escena.

Exercici 5

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

La il·luminació global és el nom que reben un grup d’algoritmes per aconseguir més realisme a les escenes en 3D.

2

Les reflexions, refraccions i ombres no es poden considerar exemples d’il·luminació global.

3

El procés de reflexos interiors difosos o càustiques s’associen amb la il·luminació global.

4

El processament de càustiques simulades s’obté generant possibles camins del feix de llum tenint en compte la refracció i la reflexió.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Final gathering

2

Mostres del punt de llum

3

Quantitat de llum

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La creació de fotons virtuals

2

HDRI

3

En casos de llum frontal

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En generar imatges en moviment poden aparèixer errors a V-Ray.

2

Podem difuminar la nostra imatge HDRI i llavors la llum serà suau.

3

Cal fer una fotografia amb diverses exposicions, i combinar-la per extreure la llum aproximada de l’entorn.

4

Amb programes d’edició no es poden combinar ni obtenir imatges HDRI.

5

Per fotografiar els nostres entorns com HDRI, cal fotografiar amb lents de gran angularitat, i a diferents exposicions.

Exercici 9

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Per fer proves de renderització comenceu en una imatge que no tingui més que . Editar dels punts de llum per .

2

S’han de calibrar o àrees sobre il·luminades que donin .

3

Caldrà processar una imatge amb i una sense per no perdre de quina seria d’aquestes.

4

Hi ha objectes que tenen com per exemple fluorescents o a la nostra escena. Aquests elements es generen a partir de materials de color constant.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general