Activitats

Elaboració d'un escenari preil·luminat

L’objectiu d’aquesta activitat és practicar l’elaboració d’un escenari preil·luminat.

Anoteu els conceptes i el procés que hauríeu de tenir en compte.

Els conceptes que heu de respectar són:

 1. L’escenari ha de tenir propietats de patronatge de textures.
 2. S’ha de fer una imatge prèvia per comparar.
 3. Ajustar els paràmetres del menú Arnold/ Utilities/ Render Selection to texture.
 4. (Aconsellable) Configurar unes dimensions grans en píxels, per a la textura resultant.
 5. Encaminar per tal de desar la imatge automàticament.

Utilització d'un HDRI per a l'entorn

L’objectiu d’aquesta activitat és treballar amb un HDRI per a l’entorn.

Anoteu els elements que hauríeu de tenir en compte.

Els elements que heu de respectar són:

 • L’efecte de la llum skydome és al voltant o només frontal?
 • Es tracta d’un interior o un exterior?
 • Cal afegir una llum àrea fent ús de la imatge HDRI per potenciar els interiors.
 • (Aconsellable) Posar una llum direccional per potenciar la llum solar als exteriors.
 • Graduar correctament la intensitat, ja que moltes imatges HDRI sobreil·luminen.
 • Utilitzar la imatge més nítida per als reflexos.
 • Generar una imatge més difuminada per aconseguir una il·luminació suau.

Paràmetres de renderització i punts de llum

L’objectiu d’aquesta activitat és treballar els paràmetres de renderització i dels punts de llum.

Anoteu els conceptes i el procés que hauríeu de tenir en compte.

Els conceptes que heu de respectar són:

 1. Configurar un format d’imatge de 960 x 540 píxels o més petit, per agilitzar les proves.
 2. Comprovar que la intensitat de la llum principal és la correcta.
 3. Graduar les mostres de la llum fins que doni un resultat òptim.
 4. Afegir llum d’àrea per mitigar els punts foscos on es generi més gra.
 5. Configurar a 0 els paràmetres de renderització d’Arnold, per aïllar els que generen més gra.
 6. Augmentar el valor de Camera AA, difuse, specular, en aquest ordre, per reduir el soroll.
 7. Afegir també Transmission si hi ha objectes transparents.
 8. Afegir també SSS si hi ha objectes translúcids de volum que necessitin distribució subsuperficial.
 9. Augmentar el format a la mida final per fer les últimes comprovacions.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació