Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La utilització de llums virtuals no és imprescindible a l’hora de representar objectes dins de l’ordinador.

2

Les llums virtuals tenen una llista de paràmetres que són editables.

3

El recursos d’il·luminació de l’entorn real no es poden aconseguir.

4

Es poden animar les llums per aconseguir efectes de desplaçament.

Exercici 2

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Als programes que interpreten les imatges en 3D trobareu una varietat de paràmetres.

2

Mitjançant una sèrie de trucs matemàtics no aconseguireu una bona imatge.

3

Un producte s’haurà d’il·luminar mitjançant llums virtuals de mides, intensitats i colors diferents.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Color de la llum

2

La intensitat controla la lluentor emesa per la font de llum

3

L’exposició

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

A l’entorn dels videojocs no existeix la il·luminació com a tal.

2

Als videojocs els models projecten llum en la capa de color de la pantalla.

3

La densitat d’ombra es refereix a la força de la projecció d’aquesta.

Exercici 5

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Els conceptes d’il·luminació fotogràfica són els mateixos en l’entorn virtual.

2

Podem activar i desactivar si els feixos de llum retallen una ombra a les atmosferes volumètriques.

3

No podeu afegir una llum per emplenar les zones que estiguin amb un excés d’ombra, cal il·luminar-les.

4

Les llums reals es caracteritzen perquè s’obstaculitzen entre elles, en canvi les llums virtuals no.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Les llums virtuals

2

Els rajos dels punts de llum

3

Principal, tres quarts, lateral i contrallum

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Una font de llum

2

L’ombra projectada

3

Els controls de les llums

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les propietats de color i temperatura de la llum indirecta poden afectar la sensació que dona la imatge final.

2

A la llum natural hi ha una propietat que no es pot fer servir amb intencions artístiques: la degradació de la llum.

3

A més, la llum que és reflectida de les superfícies contribueix a il·luminar les parts fosques.

4

El color de l’ombra és gris.

5

Els colors que apareixen a les zones fosques són els de les superfícies en si, però més emblanquinades.

Exercici 9

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les llums volumètriques són les que per donar la sensació de feix de llum per donar la sensació , les volumètriques no es creen a partir de .

2

El feix de llum , que es pot en els paràmetres de renderització, i és en aquest on es projectarà .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats