Activitats

Elaboració d'una base de dades de llums

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el procés que heu de seguir a l’hora d’elaborar una base de dades de llums.

Anoteu de manera seqüencial el procés que seguiríeu i l’ordre de les referències.

S’hauria de seguir el següent procés:

 1. Seleccionar les llums de l’escena.Des dels principis de la realització d’imatges virtuals, la il·luminació ha estat un tema complex.
 2. Anotar les propietats d’interior/exterior, i l’hora del dia.
 3. Titular columnes amb les propietats.
 4. Emplenar les propietats que corresponguin a cada selecció de llums.
 5. Compartir aquesta documentació amb tots els artistes virtuals de la producció per possibilitar l’aprofitament de recursos.

Estructuració d'il·luminació de 3 punts

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el procés que heu de seguir a l’hora d’elaborar una il·luminació de 3 punts.

Anoteu de manera seqüencial el procés que seguiríeu i l’ordre de les referències.

S’hauria de seguir el següent procés:

 1. Orientar la càmera segons el que vulgueu mostrar.
 2. Crear un punt de llum principal i col·locar-lo a 45° de la càmera.
 3. Crear un punt de llum de farciment i col·locar-lo a 90° del llum principal, de forma que aclareixi les parts fosques.
 4. Crear un punt de llum zenital sobre l’objecte orientat a 180º de la càmera i enfocant inclinat cap avall.
 5. Desactivar les ombres dels punts de llum de farciment i zenital.

Treball amb la degradació

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els paràmetres i la tècnica de la degradació virtual de la llum.

Anoteu els aspectes que hauríeu de tenir en compte.

S’hauria de seguir el següent procés:

 1. Les llums virtual no es degraden per defecte.
 2. Cal anar a Atributes/ Light Filters/ Add/ Light Decay.
 3. Activar si volem atenuació propera o llunyana, al punt de llum.
 4. Obrir la finestra de visualització prèvia.
 5. Modificar el valor d’inici o de final de la nostra degradació.

Generar l'oclusió

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el procés que heu de seguir a l’hora d’elaborar l’oclusió.

Anoteu de manera seqüencial el procés que seguiríeu i l’ordre de les referències.

S’hauria de seguir el següent procés:

 1. Desar l’escena amb un altre nom.
 2. Seleccionar tots el elements geomètrics.
 3. Crear un grup.
 4. Aplicar al grup un material Lighting/Shading/ Assign new material/ Arnold/ Shaders/ aiAmbientOcclusion.
 5. Obrir la finestra de visualització prèvia d’Arnold per comprovar el resultat.

Generar 'Cubemap'

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el procés que heu de seguir a l’hora d’elaborar un cubemap.

Anoteu de manera seqüencial el procés que seguiríeu i l’ordre de les referències.

S’hauria de seguir el següent procés:

 1. Col·locar sis càmeres al centre de l’escena.
 2. Anomenar-les front, back, left, right, top, bottom.
 3. Configurar l’angle visual a 90° o la distància focal a 18mm a totes les càmeres.
 4. Orientar la back a 180° de l’eix Y de la front, cap enrere.
 5. Orientar la left a 90° de l’eix Y de la front.
 6. Orientar la right a -90° de l’eix Y de la front.
 7. Orientar la top a -90° de l’eix X de la front.
 8. Orientar la bottom a 90° de l’eix X de la front.
 9. Obrir la finestra de visualització prèvia d’Arnold, processar i desar una imatge amb cadascuna de les càmeres.
 10. Comprovar les unions en un programa d’edició.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació