Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Defineix i desglossa les llums necessàries per a cada escenari, analitzant els estudis de color.

  • Prepara el material de treball, substituint les referències dels models preparats per a animació per les dels models texturitzats i finalitzats.
  • Elabora un desglossament de les llums necessàries per a cada escenari, amb el suport dels estudis de color prèviament realitzats.
  • Defineix l’orientació, l’altura i l’amplitud dels feixos de cada font de llum segons els estudis de color, dibuixant un croquis amb els plans de planta i l’alçat de cada escenari.
  • Decideix els tipus de llum (direccional, ambiental, focal, puntual, d’àrea, de volum o d’altres) que s’empraran en cada cas, segons el tipus de feix dibuixat en els plans.
  • Determina les propietats de les ombres generades per cada llum, atenent els estudis de color.

2. Il·lumina cada pla animat, realçant els personatges definits i analitzant la intencionalitat dramàtica.

  • Aconsegueix un millor aprofitament de la il·luminació després del moviment de càmeres i personatges, recol·locant les llums de l’escenari.
  • Realça els personatges i la seva adequació dramàtica, creant les llums noves necessàries específiques per a cada pla.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències