Introducció

Crear una bona il·luminació en 3D vol dir conèixer profundament diversos aspectes de la llum, de les seves fonts, així com de les tècniques i processos que es poden desenvolupar.

En el moment de fer una il·luminació s’han de tenir presents diferents aspectes, com el color de la llum, la qualitat, la direcció, els reflexos i reflexions…

Si volem traduir al món virtual les il·luminacions i llums reals, haurem de conèixer com són aquestes llums i quines eines de renderització tenim per poder fer una simulació realista.

Al primer apartat, “Característiques i propietats de la llum” aprendreu quins són els paràmetres i les propietats de la llum. Se n’explicarà el comportament, el color i les unitats de mesura, i es farà una primera aproximació a les seves posicions a l’hora d’il·luminar.

Al segon apartat, “Tipologies de les llums i tècniques expressives”, aprofundireu en les tècniques d’il·luminació. Coneixereu la terminologia, les llums i les seves funcions, així com els esquemes més habituals d’il·luminació.

Al tercer i darrer apartat, “Llums reals i llums virtuals”, aprendreu quines fonts de llum hi ha al món real i com les adaptem al món 3D.

Per adquirir els objectius d’aquesta unitat heu de mantenir el ritme d’aprenentatge i de seguiment, tot fent les activitats i els exercicis proposats. També heu de seguir de forma acurada les recomanacions del professor de l’aula.

Anar a la pàgina següent:
Resum