Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció o les opcions correctes.

Són fonts de llum incandescent:

NúmPregunta
1

Els halògens

2

Els fluorescents

3

Els llums de xenó

4

Els LED

5

Els llums de vapor de sodi

Exercici 2

Trieu l’opció o les opcions correctes.

Són fonts de llum luminescents:

NúmPregunta
1

Els halògens

2

Els fluorescents

3

Els llums de xenó

4

Els LED

5

Els llums de vapor de sodi

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els llums incandescents emeten tota la seva energia en forma de llum.

2

Els llums halògens generen molta escalfor.

3

Els llums incandescents estàndard són, en la seva majoria, d’ús domèstic.

4

Els halògens tenen menys consum que les bombetes tradicionals.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És un projector amb bombeta i un focus reflector especular i una lent que es pot desplaçar i permet que els rajos de llum surtin paral·lels.

2

És una font lluminosa amb molt poca irradiació de calor i molt bona eficiència lluminosa.

3

És una llum que funciona pel principi d’electromagnetisme.

4

És una llum que permet un gran control sobre el feix de llum.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Quan il·luminem en 3D hem de ser nosaltres els que establim els paràmetres de la llum.

2

Al món real la llum perd intensitat amb la distància.

3

La llei inversa del quadrat ens indica que la llum augmenta a mesura que s’amplia la distància de la font lumínica a l’objecte.

4

La llum sempre té un color.

5

El color de la llum en 3D l’hem de col·locar nosaltres.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És l’harmonia que s’obté utilitzant un color i els dos adjacents complementaris.

2

És l’harmonia que s’obté per la utilització de colors adjacents dins el cercle cromàtic.

3

És l’harmonia que s’obté de fer servir quatre colors.

4

És l’harmonia que s’obté amb dos colors oposats al cercle cromàtic.

5

És l’harmonia que s’obté utilitzant tres colors equidistants en el cercle cromàtic.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Les relacions entre colors que ens ajuden a establir les gammes s’anomenen

2

La representació gràfica dels colors s’anomena

3

El conjunt total de colors que apareixen a la renderització s’anomena

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La font de llum 3D que imita una llum que irradia en totes direccions es diu

2

La font de llum 3D que es fa servir molt per la seva similitud amb els llums fets servir en il·luminacions d’estudi es diu

3

La llum 3D que simula llums que són molt llunyanes es diu

4

La llum 3D que il·lumina de forma suau tota l’àrea es diu

5

La llum 3D que mostra el volum de la llum en cilindre es diu

6

La llum 3D que és rectangular es diu

Exercici 9

Trieu l’opció o les opcions correctes.

L’efecte de la renderització que serveix per a fer una simulació més real de les ombres s’anomena:

NúmPregunta
1

Ombra difusa

2

Ombra especular

3

Remostreig

4

Raytrace

Exercici 10

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Les ombres poc realistes però que permeten renderitzacions més ràpides són

2

Les ombres més precises però que provoquen temps de renderització més llargs es diuen

3

La quantitat de llum que emet una font lluminosa es diu

Exercici 11

Trieu l’opció o les opcions correctes.

Si tenim una sobreexposició, pot ser que:

NúmPregunta
1

Tinguem totes les llums activades

2

Hàgim activat les ombres

3

Estigui activada la llum ambiental

4

Hàgim activat el Hard-Shadow

5

Les ombres no estiguin renderitzades

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general