Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La llum és una que es propaga per mitjà d’ones i pot viatjar en el buit a 300.000 km/s. Quan és visible per a l’ull humà parlem de i hem de tenir pressent que no tota la llum ho és.

2

L’energia lluminosa forma part d’aquest , tot i que nosaltres només podem veure un tipus concret d’aquestes i és el que coneixem com a espectre visible o llum visible. Aquest espectre visible és el que està format per les ones d’una d’ona d’entre 400 nm i 700 nm.

Exercici 2

Trieu les opcions correctes.

Els objectius que volem aconseguir amb una bona il·luminació són:

NúmPregunta
1

Dirigir la mirada.

2

Complementar i reforçar la composició.

3

Mostrar el caràcter dels personatges i situacions.

4

Donar acció i rapidesa a l’escena.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

El canvi de direcció que pateix un feix de llum quan xoca contra una superfície i retorna es diu

2

El canvi de direcció que experimenta una ona en passar d’un medi a un altre de diferent densitat es diu

3

El fenomen que experimenten les ones en trobar-se amb un obstacle o quan passen per un forat o obertura petita es diu

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La quantitat de llum emesa per una font de llum en un temps determinat i que és perceptible per l’ull humà és

2

El flux lluminós per unitat d’angle sòlid d’una font de llum en una direcció donada s’anomena

3

El flux lluminós rebut per una superfície s’anomena

4

La relació entre la intensitat lluminosa i la superfície de l’objecte s’anomena

Exercici 5

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La temperatura de color de la llum del vespre és de

2

La temperatura de color dels focus de tungstè és de

3

La temperatura de color de la llum de migdia és de

4

La temperatura de color de la llum d’un dia ennuvolat és de

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

La llum principal estarà amb una orientació de:

NúmPregunta
1

0 a 50

2

50 a 80

3

100 a 200

4

250 a 280

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

La llum de farciment lateral tindrà una orientació de:

NúmPregunta
1

0 a 50

2

50 a 80

3

100 a 200

4

250 a 280

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

El contrallum tindrà una orientació de:

NúmPregunta
1

0 a 50

2

50 a 80

3

100 a 200

4

250 a 280

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

La llum de 3/4 tindrà una orientació de:

NúmPregunta
1

0 a 50

2

50 a 80

3

100 a 200

4

250 a 280

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El color de la llum ve determinat per la temperatura de color de la font lumínica.

2

El balanç de blancs serveix per donar blancs a la imatge.

3

Les dominants de color es corregeixen utilitzant el color contrari.

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Totes les fonts lumíniques de la vida real generen ombres.

2

Les ombres en 3D es poden activar i desactivar independentment.

3

Si dotem de més realitat el nostre 3D tindrem sempre totes les ombres actives com al món real.

4

Per gestionar les ombres als programes de 3D podem treballar amb llums de farciment o llum ambiental.

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les ombres ajuden a donar versemblança a la imatge.

2

Les ombres ajuden a fer visibles les textures.

3

Les ombres ajuden a fer visible el volum.

4

Les ombres venen definides per l’obscuritat.

5

La grandària de la font lluminosa no té res a veure amb l’ombra.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats