Activitats

Característiques de la llum

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les característiques de la llum.

Expliqueu els tres aspectes característics que té la llum.

 • És una energia electromagnètica que es desplaça en línia recta. És per aquesta raó que es creen les ombres.
 • Es reflecteix quan arriba a una superfície reflectant.
 • Canvia de direcció quan travessa d’un medi a un altre.

Dominants de color i balanç de blancs

L’objectiu d’aquesta activitat és entendre què són les dominants de color i quina és la manera de corregir-les.

Observeu aquestes dues fotografies i digueu quina dominant de color tenen i quina correcció de balanç de blancs faríeu.

Figura Foto A
Font: PxHere
Figura Foto B
Font: PxHere

 • La foto A té una dominant ataronjada i per corregir-la cal afegir-hi blau.
 • La foto B té una dominant blavosa i per fer el balanç de blancs cal afegir-hi taronja.

Intensitat, flux lluminós, luminància i nivell d'il·luminació

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les característiques de la llum.

Definiu els conceptes d’intensitat, flux lluminós, luminància i nivell d’il·luminació; enumereu, també, els sistemes de mesura que s’utilitzen per a cadascun d’ells.

 • La intensitat és el flux lluminós per unitat d’angle sòlid d’una font de llum en una direcció donada. La unitat de mesura és la candela.
 • El flux lluminós és la quantitat de llum emesa per una font de llum en un temps determinat i que és perceptible per l’ull humà. La unitat de mesura és el lumen.
 • La luminància fa referència a la relació entre la intensitat lluminosa i la superfície de l’objecte. La unitat de mesura és la candela per metre quadrat.
 • El nivell d’il·luminació és el flux lluminós rebut per una superfície. La unitat de mesura és el lux per metre quadrat.

Característiques dels tipus de llum: orientació

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les diferents posicions de les llums.

Mireu aquestes fotos. Digueu quina posició de llum hi ha i com es diu aquesta llum.

Figura Foto A
Font: Marcos Miguélez
Figura Foto B
Font: Marcos Miguélez

 • Foto A, llum lateral.
 • Foto B, contrallum.

Característiques dels tipus de llum: duresa

L’objectiu d’aquesta activitat és entendre la propietat de duresa de la llum.

Digueu si aquesta llum és dura o difusa, i expliqueu les característiques del tipus de llum.

Figura Flors
Font: PxHere

Es tracta d’una llum difusa: una llum suau, envoltant i sense ombres. És una llum que redueix el contrast i les textures i dona un aspecte pla i bidimensional.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació