Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’estil naturalista té el seu referent en la llum natural.

2

La llum naturalista en els seus inicis era una elecció dels operadors.

3

Als inicis del cinema totes les pel·lícules s’il·luminaven igual, independentment del seu gènere.

Exercici 2

Quines són les característiques de l’estil expressionista? Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

La llum és basa en normes molt estrictes.

2

És grava en clau alta.

3

La llum es torna un personatge més de la narració.

4

L’ombra és molt important.

5

La imatge és molt contrastada.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És un corrent basat en el naturalisme i completat amb alguns esquemes d’il·luminació de clàssics:

2

És un corrent que és considerat l’inici de la modernitat:

3

La llum s’utilitza per crear sensació d’angoixa i solitud:

4

Fa un ús sistemàtic i rígid de la il·luminació en tres punts:

Exercici 4

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

Per estil entenem el conjunt de trets peculiars que un artista, una obra o període artístic i que li confereixen una pròpia i .

Exercici 5

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

es va suavitzant, però ja ha quedat l’empremta de la importància de com a element i a poc a poc es va configurant un de llum basat en unes fortes regles; és l’inici del

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La il·luminació clàssica es basa en unes fortes regles.

2

La il·luminació clàssica utilitza la llum de forma realista i coherent amb l’entorn.

3

La il·luminació barroca busca la inspiració en autors com Caravaggio.

4

La il·luminació barroca fa les seves produccions, de forma habitual, a l’exterior.

Exercici 7

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

Per entenem d’una pel·lícula, que dona peu a la seva ; així, podem parlar de pel·lícules de terror, comèdia, westerns… Alhora, el ve determinat per factors com ara , el to, l’estil o l’ambientació.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El cinema negre esta influït pel realisme.

2

Els videojocs de curses de cotxes estan influïts pel realisme.

3

Les recreacions en 3D d’arquitectura treballen amb llum realista.

4

El cinema negre sempre és en blanc i negre.

Exercici 9

Les característiques de la il·luminació barroca són (trieu l’opció o les opcions correctes):

NúmPregunta
1

Es fuig del naturalisme.

2

Es treballa amb llum artificial.

3

Es basa en normes molt estrictes.

4

Es grava en clau alta.

Exercici 10

Quines llums s’utilitzen per fer el triangle de llums? Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Llum principal

2

Llum lateral

3

Llum de farciment

4

Llum de modelat

5

Contrallum

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general