Activitats

Gèneres i estils d'il·luminació audiovisual

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents gèneres i estils d’il·luminació i les característiques que tenen.

Observeu amb atenció aquest fotograma. Heu d’identificar el gènere al qual pertany i raonar la vostra resposta.

Figura

El fotograma pertany a una pel·lícula del gènere cinema negre. Les característiques són:

 • L’ús del clarobscur.
 • Fortes ombres provinents de llums molt direccionals.
 • Un alt contrast.
 • Una llum que prové des de baix creant ombres estranyes i poc habituals.
 • És un fotograma en blanc i negre.

Llum naturalista i llum realista

L’objectiu d’aquesta activitat és entendre la relació, però també la diferència, entre la llum naturalista i la llum realista.

 1. Expliqueu quines són les característiques de la llum naturalista.
 2. Expliqueu quines són les característiques de la llum realista.

 1. Es tracta d’una llum descriptiva, normalment treballada amb llum natural envoltant. S’utilitza la mateixa llum per a totes les pel·lícules, indiferentment del gènere.
 2. És una llum que té com a prioritat reproduir la realitat. Normalment es fa un ús de la llum natural i si s’utilitza llum artificial ha d’estar justificada.

Neorealisme italià i Nouvelle Vague

L’objectiu d’aquesta activitat és descobrir els trets comuns de dos corrents cinematogràfics: el neorealisme italià i la Nouvelle Vague; així com saber-los identificar visualment.

 1. Expliqueu quins trets tenen en comú ambdós corrents.
 2. Busqueu dues imatges que ho mostrin.

 1. Trets comuns:
  • Tots dos volen plasmar la realitat.
  • Tots dos utilitzen llum natural.
  • Tots dos fan un ús de la llum natural per abaratir costos i fer més barata la producció.
  • Tots dos neixen com a resposta a un sistema obsolet de fer cinema.
 2. Com a exemple, vegeu aquestes dues imatges:
Figura Fotograma de la pel·lícula del neorealisme italià ‘I sogni nel casetto’.


Figura Fotograma de la pel·lícula de la Nouvelle Vague ‘Jules et Jim’

El cinema americà i cinema europeu

L’objectiu d’aquesta activitat és que reflexioneu sobre les diferències d’estil entre el cinema americà i l’europeu.

A partir d’aquestes dues imatges, una de la pel·lícula Riso Amaro (1949), del neorealisme italià, i una altra de la pel·lícula Gone With the Wind (1962), reflexioneu i expliqueu les diferències entre la forma de fer cinema als Estats Units i la forma de fer cinema a Europa.

Figura Fotograma de la pel·lícula ‘Gone with the wind’
Font:Wikipedia
Figura Fotograma de la pel·lícula ‘Riso Amaro’
Font:Pxsphere

Al llarg de la història del cinema, s’ha anat desenvolupant, tàcitament, una contraposició entre la manera de fer cinema als Estats Units i al continent europeu. Aquesta distinció, present en diversos aspectes i que s’ha d’entendre a escala genèrica (i no absoluta), ve marcada ja en la mateixa disputa per la invenció del cinema, entre Edison i els germans Lumière; però va més enllà, i abasta tant les possibilitats tècniques com estètiques del setè art. Nogensmenys, serà a Europa on aparegui la figura de l’autor, mentre que a la indústria americana, encara avui, continua sent la productora la responsable final del film.

Pel que fa a la il·luminació, el cinema continental es caracteritza per un ús preferentment descriptiu de la llum; amb la qual es pretén captar la naturalitat del moment, mentre que el cinema desenvolupat a Hollywood, treballarà amb una il·luminació de caire narratiu, on el realisme dels fets es veurà supeditat a la temàtica de la història i, especialment, a l’espectacle.

La il·luminació als videojocs

L’objectiu d’aquesta activitat és comprendre la relació que hi ha entre la il·luminació d’ambients i la utilitzada en els videojocs.

Mireu aquestes dues imatges de dos videojocs molt diferents; podríeu explicar el perquè de dos tipus de llum tan diferents?

Figura Videojoc Gran Turismo
Figura Videojoc L.A. Noire

A la primera foto l’objectiu del joc és aconseguir el màxim realisme possible, és per això que els il·luminadors fan ús d’una llum realista i descriptiva.

A la segona, els il·luminadors volen recrear un gènere cinematogràfic en particular i un moment històric; la llum és més dramàtica i imita la llum del cinema negre.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació