Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La llum serveix exclusivament per fer visibles els elements d’una escena.

2

Els espectacles representats a l’antiga Grècia duraven tot un dia.

3

Les representacions a l’edat mitjana eren totes de caràcter laic.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta. Com s’anomena el focus de llum direccional?

NúmPregunta
1

Spot

2

Spotlight

3

Lightdirect

Exercici 3

Relacioneu les pel·lícules següents amb els seus directors:

NúmPreguntaResposta
1

Le voyage dans la lune

2

Old Kentucky

3

Shanghai Express

4

Barry Lyndon

5

Blade Runner

Exercici 4

Quines d’aquestes afirmacions sobre els focus HMI són certes:

NúmPregunta
1

Van ser creats als anys seixanta.

2

Són poc potents.

3

Tenen una longitud d’ona vermella.

4

S’utilitzen actualment.

5

Donen llum blanca.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els llums de vapor de mercuri donen llum suau.

2

Els llums d’arc donen llum suau.

3

Els llums d’arc generen ombres fortes i definides.

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La lent que permet més control sobre la direcció de la llum s’anomena . L’equip lumínic que genera llum blanca o de colors a partir de semiconductors s’anomena .

2

és l’equip lumínic que conté una bombeta d’incandescència. El que genera llum blanca i és àmpliament utilitzat al cinema avui en dia s’anomena HMI.

Exercici 7

Quines d’aquestes afirmacions sobre Louis Hartmann són certes:

NúmPregunta
1

Fou un director de cinema.

2

Fou un inventor.

3

Va ser un dels precursors dels llums que es fan servir avui en dia al teatre.

4

Va ser el primer de fer servir l’spotlight.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Al segle XIX el cinema ja havia desenvolupat profundament la il·luminació.

2

Al segle XIX el cinema feia servir llum natural.

3

Al segle XIX el cinema es gravava, majoritàriament, en exteriors.

4

Al segle XIX el cinema utilitzava estudis tancats amb llum artificial molt sofisticada.

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Les làmpades d’incandescència funcionen per

2

Les bombetes led funcionen per

3

Quina característica tenen els focus Fresnel:

4

Quin és el funcionament d’una bombeta HMI:

Exercici 10

Trieu l’opció o les opcions correctes sobre els quars:

NúmPregunta
1

Fan una llum blanca.

2

És una llum freda.

3

Tenen lent de Fresnel.

4

Fan una llum dura.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats