Activitats

La il·luminació al teatre

L’objectiu d’aquesta activitat és entendre l’evolució de la il·luminació teatral.

Quins avantatges va suposar la introducció de la llum elèctrica a la il·luminació teatral?

Als seus inicis el teatre s’il·luminava amb llum natural, després amb llum de gas, però tots aquests tipus de llum eren incontrolables, en el primer cas, i de molt baixa intensitat i perilloses, en el segon.

L’electricitat va permetre fer ús de nous aparells que facilitaven una il·luminació diferenciada per als actors i el fons. Permetia una màxima direccionalitat de la llum per poder-la concentrar i dirigir. Va permetre la introducció de l’spotlight, que permetia il·luminar zones concretes de l’escena o actors. Així, aconseguien llums més dramàtiques.

En resum, podem dir que la llum elèctrica suposarà una forta revolució i crearà noves maneres d’il·luminar per la seva capacitat per ser modulada, enfocada i acolorida.

L'estil i els recursos tècnics al cinema

L’objectiu d’aquesta activitat és relacionar l’estil d’un cineasta amb els recursos tècnics.

Explica quin estil va crear Josef von Sternberg en les pel·lícules que va fer amb Marlene Dietrich i com es relaciona amb els avenços tècnics.

Josef von Sternberg va realitzar una sèrie de pel·lícules amb Marlene Dietrich amb llums atmosfèriques i experimentals, de caire expressionista, amb una llum que imitava l’estil pictòric de Rembrandt.

Això és possible gràcies a l’aparició de focus direccionals i potents. També la possibilitat de regular la llum dels nous focus fou decisiva per a la recerca de noves expressivitats.

L'expressivitat de la llum

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar l’ús de la llum com a eina de visualització o com a recurs dramàtic.

Mireu la vostra foto del DNI i el següent retrat de Marlene Dietrich. Heu de comparar ambdues fotos i explicar per què són diferents en relació amb l’ús de la llum.

Figura Marlene Dietrich a ‘Shanghai Express’ (Josef von Sternberg, 1932)

La foto del DNI utilitza la llum com a eina descriptiva, mentre que en el segon cas es fa un ús de la llum com a eina expressiva. La primera imatge no presenta ombres ni efectes lumínics; no és una llum afavoridora i és en color, a més, només es veu el rostre, de forma frontal. En canvi, la imatge de Marlene Dietrich utilitza l’ombra com a recurs estètic, és una llum molt alta que perfila i accentua el rostre donant-li personalitat. És en blanc i negre i gens realista.

Els tipus de llums: els focus HMI

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les propietats dels focus HMI.

Citeu algunes de les característiques dels focus HMI.

Els focus HMI:

  • Són de llum blanca.
  • Tenen una potència que pot variar dels 200 kW fins als 18.000 kW.
  • Són àmpliament utilitzats.

Història de la il·luminació al cinema

L’objectiu d’aquesta activitat és relacionar les tècniques d’il·luminació amb els avenços tecnològics.

Expliqueu de forma breu quina relació hi ha entre avenços tecnològics i formes d’il·luminar.

En els seus inicis, el cinema havia d’usar llum natural, ja que els llums de gas no tenen la potència ni el color necessari per fer reaccionar les primeres emulsions fotogràfiques. Fou necessari que s’inventés la llum elèctrica i la pel·lícula ortocromàtica perquè això fos possible.

A mesura que els equips foren més potents i controlables, els il·luminadors van descobrir noves possibilitats d’il·luminacions. Aquestes noves possibilitats van donar lloc a noves formes d’il·luminar que, a poc a poc, es van convertir en els diferents estils que coneixem: naturalista, realista, expressionista, clàssic o barroc.

Els tipus de llums: diferències entre HMI i quars

L’objectiu d’aquesta activitat és entendre la diferència entre un focus HMI i un quars.

Sabríeu explicar-ne breument les diferències?

El quars és un focus amb bombeta de filament, de llum dura i color ataronjat. Se sol fer servir com a llum de farciment i dona molta calor.

L’HMI és un focus de llum blanca, molt potent i amb bombeta d’arc voltaic.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació