Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Genera textures procedimentals 2D i 3D i mapa de bits (bitmap), animant-los (si escau) i analitzant les seves possibilitats d’ajust als estudis de color i a la dimensió del projecte.

  • Pinta els mapes necessaris per donar forma i color; els anima, si escau, i s’ajusta als esbossos de color i als fulls de model.
  • Aconsegueix l’aparença desitjada, creant les textures procedimentals 2D als diferents materials i modificant els seus paràmetres amb el programari 3D pertinent.
  • Aconsegueix l’aparença desitjada, generant les textures procedimentals 3D (fixant-la, si escau, a la geometria) als diferents materials i modificant els seus paràmetres amb el programari 3D adequat.
  • Pinta els mapes de bits (bitmap) emprant programari 3D directament sobre la geometria, o en 2D prenent els mapes UV com a punt de referència i adaptant-se al que s’ha establert en els estudis de color i a la resolució final.
  • Genera per conversió de procedimentals els mapes de bits necessaris per a la seva aplicació com a textura 2D.
  • Genera mapes 2D segons els diferents canals ajustant els seus paràmetres, interpretant els estudis de color.
  • Dissenya un sistema d’arxivament dels models texturitzats, materials, procedimentals 2D i 3D i mapes de bits en les ubicacions pertinents i amb els noms adequats, per a la localització immediata per part de qualsevol usuari.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències