Referències

Bibliografia bàsica

Derakhshani, D. (2015). Introducing Autodesk Maya 2016. Indianapolis: Sybex.

Manual tècnic orientat a un públic que vol començar en el món del 3D a través d’Autodesk Maya i necessita un guiatge en la familiarització dels conceptes i els procediments bàsics del programari en l’àmbit del modelatge, la representació i, especialment, l’animació.

Lanier, L. (2015). Advanced Maya Texturing and Lighting. Indianapolis: John Wiley et Sons.

Manual tècnic especialitzat en el tractament de la llum, els materials, les textures i la representació a través del programari Autodesk Maya amb la finalitat d’aconseguir resultats fotorealistes, però també en la familiarització amb el procés de creació de shaders amb l’editor de nodes.

Palamar, T. (2015). Mastering Autodesk Maya 2016: Autodesk Official Press. Indianapolis: John Wiley et Sons.

Manual tècnic destinat a un/a usuari/ària especialitzat en l’ús professional del programari d’Autodesk Maya i que vol aprofundir en les noves característiques en modelatge, representació, animació, efectes especials i postproducció del programari.

Bibliografia complementària

Chopin, A. (2011). 3D Art Essentials. The fundamentals of 3D Modelling and Animation. Amsterdam: Elsevier/Focal Press.

Informació dels conceptes sobre modelatge, representació i animació que configuren i sustenten els diferents programaris 3D actuals. Per aconseguir-ho, el llibre conté nombrosos tutorials, però sense fer referència a cap programari 3D específic.

Ebert, D. S. (1998). Texturing & Modeling. A Procedural Approach. San Francisco: Morgan Kauffman Publishers.

Informació tècnica sobre la creació de textures i models 3D basades en tècniques procedimentals. Si bé el llibre és antic, conté important documentació sobre els algoritmes de generació procedimental com el Perlin Noise (Ken Perlin és un dels autors), amb exemples en els llenguatges de programació C i RenderMan.

Paquete, A. (2013). An Introduction to Computer Graphics for Artists. Londres: Springer.

Informació sobre els fonaments dels gràfics i l’animació 3D orientada a artistes i creadors sense fer referència o ús de cap programari 3D en particular. El llibre abraça des dels elements bàsics de la computació gràfica fins a qüestions avançades, sempre des d’un vessant didàctic i contextual, en relacionar els conceptes amb determinades teories i pràctiques del camp de la història de l’Art.

Wolfe, R. J. (2000). 3D Graphics A visual approach. Nova York: Oxford University Press.

Introducció general al món dels gràfics 3D a través de l’anàlisi visual d’imatges generades per programari 3D per explicar especialment els conceptes i els procediments que hi ha darrere dels algorismes d’il·luminació i render.

Adreces d'interès

knowledge.autodesk.com/support/maya

Documentació oficial del programari Autodesk Maya.

www.youtube.com/user/MayaHowTos

Canal oficial de videotutorials del programari Autodesk Maya. Trobareu una secció amb diferents playlists dedicada específicament a la generació de shaders, textures, il·luminació i rendering.

lodev.org/cgtutor/randomnoise.html

Proporciona informació algorítmica sobre la generació de textures procedimentals basades en l’aleatorietat. Interessant per conèixer els budells matemàtics de les textures procedimentals que trobareu a Autodesk Maya i en la resta de programari 3D.

thebookofshaders.com/?lan=es

Tot i estar en procés de redacció, aquesta guia resulta d’una gran ajuda en la comprensió i utilitat dels Fragment Shaders i la seva importància en el camp del grafisme 3D, especialment en el desenvolupament visual dels videojocs actuals.

procedural-generation.tumblr.com

Inclou articles i referències molt interessants sobre l’actualitat de la generació de continguts procedimentals. Trobareu informació de com algunes textures procedimentals han inspirat creacions en àmbits tan diversos com la composició musical, les pràctiques artístiques, la creació de mons virtuals, les narratives no lineals i les experiències en el camp de la intel·ligència artificial.

cpetry.github.io/TextureGenerator-Online

Eina web que us permetrà generar mapes de bits basats en textures procedimentals (soroll, gradients, núvols…) de manera que les podreu utilitzar en qualsevol programari 2D i 3D. Podeu modificar la mida del mapa de bits (fins a 4K), escollir-ne el format (PNG o JPG), el color, l’escala, el detall…

petry.github.io/NormalMap-Online

Eina web per a la generació de mapes 2D d’acord amb els següents canals: especular, normal, d’ombres i de desplaçament, de manera que les podreu utilitzar en el procés de treball de creació i aplicació de textures dels vostres models en els programaris 3D i de videojocs.

goo.gl/SF2vtA

Interessant introducció a l’ús del shaders procedimentals amb Autodesk Maya i el motor de render VRay.

Referències bibliogràfiques

AUTORS DIVERSOS. Introduction to Nodes. goo.gl/8okjRP (manual oficial de Blender).

Foley J. D. i Van Dam, A. (1997). Computers Graphics: Principles and Practice. Second edition in C. Canadà: Pearson.

Smith, B. (2016). Benefits of Procedural Materials. Entrevista a: 80.lv/articles/benefits-of-procedural-materials/.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge